Poezie Traian Dorz

Ostași ai lui Iisus

– după I Corinteni 9, 25 –

Ostaşi ai lui, Iisus Biruitorul,
ce-n luptă pentru El v-aţi înrolat,
luptaţi mereu, luptaţi neîncetat,
precum gornistul nostru ne-a-nvăţat,
să nu vă biruie ispititorul,
nu pierdeţi dreptul ce v-aţi câştigat.

Ostaşi ai lui, Iisus Biruitorul,
prigoane peste voi s-au abătut,
fiindcă duhul vostru n-a putut
să-ntoarcă iarăşi unde-a fost pierdut,
fiindcă nu huliţi pe-nvăţătorul
prin care pe Iisus L-aţi cunoscut.

Ostaşi ai lui Iisus Biruitorul,
nu daţi ’napoi din drumul apucat,
gornistul nostru nouă ne-a lăsat
prin pilda lui o cale de urmat
prin suferinţe pe Mântuitorul,
că-ntreg calvarul trebuie urcat.

Ostaşi ai lui Iisus Biruitorul,
în lume trebuie să suferiţi:
oricât de mult aţi fi batjocoriţi
ca, prin răbdare, să vă-nvredniciţi
de Domnul cel hulit, Mântuitorul,
şi-n slava Lui alăturea să-I fiţi.
Ostaşi ai lui Iisus Biruitorul,
să nu vă-ntoarceţi iarăşi la păcat,
rugaţi-vă fierbinte, ne-ncetat
să nu trădaţi Cuvântul cel curat,
ci să urmaţi ’nainte-mergătorul
ce-n lupta sfântă-ntâiul v-a chemat.

Ostaşi ai lui Iisus Biruitorul,
ţineţi mereu privirea numai sus,
vestiţi din Răsărit până-n Apus
pe Cel ce-n moarte Viaţă v-a adus;
va trece ca un fum prigonitorul,
dar neînvins în veci va fi Iisus.

Cântările Luptătoare / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2005