Traian Dorz

Până nu vin zilele rele

Nu este totdeauna vreme bună, vine curând şi vremea rea. Nu ţin veşnic zilele frumoase, nici anii de belşug, nici prilejurile fericite. Vin curând şi zilele amare, anii de foamete, prilejurile dureroase. De aceea este fericit oricine ştie să folosească cu înţelepciune şi chibzuinţă orice avantaj pe care îl are în prezent pentru a face voia lui Dumnezeu. Pentru a căuta mântuirea astăzi. Pentru a face binele astăzi. Pentru a răscumpăra vremea acum. Un astfel de om nu va avea nici pagube şi nici păreri de rău, niciodată.

Adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale, până nu vin zilele cele rele. Şi până nu se apropie anii când vei zice: Nu găsesc nici o plăcere în ei.. .

Iată, cu ajutorul lui Dumnezeu ne apropiem şi de sfârşitul cărţii Ecle­siastului.

După câteva poposiri făcute pe drumul urmat de el, ajungem şi la capăt.

După câteva meditaţii asupra gândurilor lui, ajungem şi la încheiere.

Cine vrea să tragă o învăţătură mântuitoare are cea mai cutremurătoare ocazie să o tragă.

Eclesiastul a început plângând deşertăciunea acestei vieţi.

A vrut să-şi încerce inima şi să şi-o veselească aici…

Ştiind că vremea fiecărui lucru trece, a căutat să se bucure din plin.

A văzut asupririle de sub soare, dar n-a făcut tot ce putea face ca să le împuţineze.

A mers în Casa lui Dumnezeu, dar piciorul său nu s-a păzit în toată curăţia cărărilor sfinte.

I-a dat Dumnezeu averi, bogăţii şi slavă pe pământ, dar nu le-a folosit întru totul spre mântuirea sufletului său şi al altora.

A ştiut că mai mult face ziua morţii decât ziua naşterii… şi totuşi…

A spus că înţelepciunea luminează faţa, dar propria lui faţă s-a cufundat în umbră.

Doamne şi Dumnezeul nostru, Te rugăm, nu ne lăsa să amânăm nici un gând bun, nici o hotărâre bună, nici un pas pe care Tu ne porunceşti să-l facem acum.

Ci să facem totul azi şi acum fără nici o amânare.

Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns