Oastea Domnului

Paratrăsnetul Golgotei

PE AICI, PE LA ORAŞE, clădirile mai scumpe sunt apărate contra fulgerelor şi trăsnetelor cereşti cu aşa-numitul paratrăsnet.

Acest paratrăsnet e un sul de metal (cu vârful aurit). El se aşază pe vârful caselor, iar cu pământul se leagă printr-o sârmă.

Pe timp de furtună, acest paratrăsnet – prin anumite legi fizice – are puterea să descarce electricitatea din văzduhul înfuriat. El „prinde” în sârma sa trăsnetul şi îl conduce în pământ, apărând în acest chip clădirea de sub el.

Ce minunată icoană a Golgotei este şi acest paratrăsnet!

Dreptatea lui Dumnezeu nu poate suferi păcatul. Păcatul trebuie pedepsit în virtutea paragrafului de lege: „plata păcatului este moartea” (Romani 6, 23).
Cerul de sus este veşnic acoperit de furtuna urgiei lui Dumnezeu, pentru păcatele noastre.Tunetele şi fulgerele mâniei lui Dumnezeu ne ameninţă neîncetat.
În această cumplită furtună sufletească, avem însă şi noi un minunat „paratrăsnet” sufletesc;avem Crucea şi Jertfa Golgotei.

Acest „paratrăsnet” prinde fulgerele urgiei cereşti pentru păcatele noastre, le ia asupră-şi,scăpându-ne de lovitura şi uciderea lor.

Pe timpul răstignirii Mântuitorului, s-a făcut o furtună mare. Această furtună era urgia şi mânia cerului pentru păcatele noastre. Ea s-a descărcat în Jertfa cea scumpă a Scumpului nostru Mântuitor.

Această furtună stăruie şi azi deasupra sufletelor noastre. De ea ne poate scăpa numai Jertfa Crucii.

Crucea din vârful Golgotei este un uriaş „paratrăsnet” sufletesc, ce ne scapă din moarte şi pieire sufletească.

Paratrăsnetul este un aparat scump; în vârful lui trebuie şi aur.
Golgota este un „paratrăsnet” mai ieftin. El stă la îndemâna tuturor gratis.
Domnul Iisus ne-a răscumpărat şi ne răscumpără nu cu preţ de aur şi argint, ci cu Sângele Lui, iar acest dar ni se dă gratuit. „Căci ştiţi că nu cu argint sau cu aur aţi fost răscumpăraţi, ci cu Sângele scump al lui Hristos (I Petru 1, 18-20).

Câţi însă primesc acest dar?
Ferice de cei ce-l primesc!

Părintele Iosif  Trifa
din „600 Istorioare religioase”
Partea a III-a, nr. 406

Lasă un răspuns