Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Părintele Iosif Trifa – Profetul vremurilor noastre – Începutul chemării

Părintele Iosif Trifa – Profetul vremurilor noastre – Începutul chemării

Părintele Iosif Trifa – Profetul vremurilor noastre – Începutul chemării

„El cuibul de-acasă mi-l sparse-ntr-o vară,
Pribeag mă trimise prin lume şi ţară,
Simţindu-mă singur, să cânt singurel,
Mai lângă Domnul meu, mai lângă El”

Încă de la începutul încreştinării neamurilor, Dumnezeu a avut în vedere ceva mai bun pentru poporul român, trimiţându-l pe meleagurile noastre pe Sfântul Apostol Andrei, cel dintâi chemat la Apostolie, care ne-a adus vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu.

Însă, în cele ce urmează, aş dori să redau un pasaj din Istoria unei Jertfe, vol. 1, cap 3, care descrie pe larg despre Începutul chemării Părintelui Iosif Trifa, Profetul neamului şi Lucrării Oastei Domnului. Şi, pentru această Lucrare, El avea nevoie de un trimis al Său, căruia să-i încredinţeze modul de lucru în via Sa, în timpul rânduit din viaţa cea pământească. Începutul chemării sale au fost cele din urmă cuvinte ale mamei sale, care văzuse în el semnul Ceresc, cuvinte care i-au rămas pentru totdeauna întipărite în minte: „Ţine Psaltirea mea… Învaţă din ea să-L iubeşti şi să te rogi lui Dumnezeu… În ea va fi mântuirea ta şi a multora…”. El a lucrat cu vrednicie şi altruism, ajutându-şi sătenii din Vidra de Sus, oricând a fost nevoie cu carul, cu plugul, cu boii, suferind împreună cu ei, fiindu-le cel mai devotat prieten, învăţător şi părinte duhovnicesc. Iar ei, văzând faptele sale măreţe, au înţeles că este omul lui Dumnezeu.

„Dar drumul şi şcoala suferinţelor sale abia începuseră… Şi, pentru a putea ajunge legat cu totul de cer, trebuia să i se rupă toate legăturile de pe pământ. În toamna anului 1918, i-au murit pe rînd trei copii de gripa spaniolă ce bântuia atunci, ca urmare a relelor războiului. Iar la sfârşitul aceluiaşi an, iarna, după o scurtă şi grea suferinţă, i-a murit de aceeaşi boală necruţătoare şi soţia sa, Iulia. Iată ce mişcător şi duios îşi aminteşte el mult mai târziu: „…Domnul ne atrage în diferite chipuri la pieptul Său. O, cum nu înţeleg oamenii că şi necazurile, suferinţele, încercările şi izbeliştile vieţii sunt o atragere a Domnului, să ne aplecăm la pieptul Lui, să-L aflăm pe El şi să ne rezemăm în El şi în odihna Lui! Eu mă gândesc la mine în câte chipuri şi feluri m-a atras Domnul la El şi m-a învăţat să mă reazem numai pe El. A fost o vreme când m-am rezemat în cuibul ce-mi făcusem şi în averea ce-mi strânsesem. Dar acest reazem s-a prăbuşit pe neaşteptate. Cuibul casei mi s-a spart şi a trebuit să plec în lume pribeag. M-am rezemat pe prieteni, dar curând am aflat cât de slab şi de nestatornic este şi acest reazem. M-am rezemat în desfătările lumii, dar, vai, amar şi mincinos mi-a fost pe urmă şi acest reazem. Pe mama abia am cunoscut-o, ca să mă reazem de pieptul ei…” («L. S.», nr. 25, din 17 iunie 1928).

După pierderea celor dragi ai săi, Părintele Iosif a rămas cu copilaşul Tit, care avea numai doi anişori. Durerea şi singurătatea au lucrat atât de adânc în inima sa bună şi simţitoare, făcându-l să se aplece şi mai mult spre durerile şi singurătăţile oamenilor din afara lui. Şi, pentru că nu mai avea ceva al său pe lumea asta, s-a dedicat cu totul muncii şi luptei pentru care ştia că s-a născut: ca să-L aducă pe Hristos la oameni şi pe oameni la Hristos.

Privim cu admiraţie şi respect la tot ce a lucrat Părintele Iosif nu numai în parohia Vidra de Sus, printre poporenii săi, ci cu mult mai înainte, mai ales prin activitatea sa publicistică şi scriitoricească. Ne amintim cu toţii de zbuciumul său sufletesc, izvorât dintr-o conştiinţă de neam şi de credinţă, începând cu scrisoarea-document (pe când era elev în clasa a VII-a la Gimnaziul din Beiuş, în anul 1906, trimisă elevului Leon George, din clasa a VII-a la Liceul Naţional din Iaşi) şi apoi prin scrierile sale la diferite publicaţii din ţară şi străinătate, fiind considerat unul dintre cei mai harnici şi talentaţi scriitori bisericeşti din vremea aceea.

Cuvântul său înflăcărat şi plin de adevăr, izvorât prin insuflarea Duhului Sfânt, a făcut să fie căutat şi îndrăgit de cititorii săi, care primeau putere şi ajutor de la Domnul spre a birui vitregiile vieţii, care nu erau deloc puţine. Aceiaşi vrăjmaşi, lacomi şi avari erau şi pe atunci, care subjugau poporul sleit de puteri sufleteşti, căutând să-l nimicească. Însă Părintele Iosif, care cunoştea nu numai durerile moţilor din Apuseni, ci şi pe cele ale întregului neam Românesc, s-a ridicat dintre oamenii de jos şi a trăit printre ei, luându-le apărarea în faţa asupritorilor lor, identificându-se cu suferinţa lor, până în cele mai dificile situaţii, îndemnându-i să-şi aţintească privirile spre Dumnezeu, spre Iisus cel Răstignit, singurul reazem sufletesc al fiecărui suflet.

Ca oameni, rămânem fără cuvinte, privind neobosita alergare a Părintelui Iosif, în orice împrejurare, fără mijloace moderne ca astăzi, firav trupeşte, rămas fără familie şi singurel într-o lume a nedreptăţilor, însă înzestrat de Dumnezeu cu o minte ageră, plină de înţelepciune şi iscusinţă, fiind gata oricând de luptă şi de jertfă. Aşadar, să ne însuşim fiecare felul de lucru al Înaintaşilor noştri, în Biserica noastră, în Neamul nostru, în Lucrarea Oastei şi în adunările în care ne-a aşezat Dumnezeu. Căci avem o datorie sfântă, aşa după cum ne-a învăţat şi Sfântul Apostol Pavel, care a fost mentorul Părintelui Iosif, despre care ne-a şi lăsat atâtea scrieri: „Aduceti-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa!” (Evrei 13, 7).

Slăvit să fie Domnul!

Costel DALBAN

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!