Oastea Domnului

Partea celui nedreptăţit

Sfântul Ierah Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului

Iar cel ce face nedreptate îşi va lua plata nedreptăţii, întrucât la Dumnezeu nu este părtinire (Col 3, 9).

În vieţile Sfinţilor se găseşte un episod în care doi Sfinţi Ierarhi sunt puşi în postura de a fi potrivnici unul altuia ca urmare a unei intrigi ţesută cu multă viclenie de un al treilea. Episodul se găseşte relatat atât la 12 mai – viaţa Sf. Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului – , cât şi la 13 noiembrie – viaţa Sf. Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului.

Împărăteasa Eudoxia voia cu orice preţ exilarea Sf. Ioan Gură de Aur; pentru aceasta, s-a sfătuit cu Teofil, Arhiepiscopul Alexandriei, care şi el dorea acelaşi lucru. Dar nu putea face aceasta fără a-l avea de partea lor pe Sfântul Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului. Aşa că cei doi au trimis bătrânului arhipăstor cipriot scrisori prin care-L acuzau pe marele Gură de Aur că împărtăşeşte idei origeniste, ceea ce nu era adevărat. L-au chemat pe Arhiepiscopul Epifanie la Constantinopol pentru audienţă la curtea împărătească, întâlnire în urma căreia a fost lansat zvonul că Sf. Epifanie s-a învoit la exilarea Sf. Ioan Gură de Aur. Ceea ce, iarăşi, nu era adevărat. Dar Sf. Ioan a crezut acest zvon.

În aceste împrejurări, Sf. Ioan Hrisostom a scris Sf. Epifanie: „Înţelepte Epifanie, te-ai învoit la surghiunia mea. Nu vei mai şedea pe scaunul tău”. Iar Sf. Epifanie i-a răspuns cu aceeaşi împotrivire Sf. Ioan: „Răbdătorule de chinuri, Ioane, năpăstuit fiind, biruieşte; dar nici tu nu vei ajunge la locul acela la care te vor izgoni pe tine, pentru că ai crezut că m-am învoit la surghiunia ta”. Şi este consemnat în Vieţile Sfinţilor că ambele proorocii s-au împlinit.

Această întâmplare din viaţa Bisericii ne ajută să dăm răspuns la o inevitabilă întrebare: Când cineva nedreptăţeşte pe altcineva, de partea cui Se aşază Milostivul Dumnezeu?

1. Cain l-a omorât pe Abel. Domnul Dumnezeu l-a acuzat pe Cain de nelegiuirea făcută, fiind astfel de partea lui Abel. Cain cel nedrept l-a nedreptăţit pe dreptul Abel, iar Dumnezeu a ţinut partea lui Abel. Saul cel nedrept l-a prigonit pe David cel drept, iar Dumnezeu a ţinut partea lui David, cel prigonit. Deşi Părintele Iosif Trifa, în vremea conflictului de la Oaste, a fost prigonit şi nedreptăţit, s-a văzut după aceea că Dumnezeu a ţinut partea Părintelui, cel prigonit.

2. Se întâmplă de cele mai multe ori ca un nedrept să nedreptăţească pe un alt nedrept. Sunt multe exemple în istoria omenirii de acest fel. Doar unul dintre ele: Germania hitleristă a atacat Uniunea Sovietică stalinistă. Dumnezeu a fost de partea celui atacat.

3. Este arhicunoscut faptul că David împăratul, David cel drept – „Dacă tu te vei purta înaintea feţei Mele cum s-a purtat tatăl tău David, cu inimă curată şi cu dreptate” (III Rg 9, 4) – , i-a întins o cursă lui Urie Hetitul, pricinuindu-i moartea. Dumnezeu, prin proorocul Natan, i-a stat împotrivă lui David, deci a fost de partea lui Urie…, despre care Sf. Scriptură nu spune că era unul dintre cei drepţi…

4. Am văzut din cele relatate despre Sf. Epifanie şi Sf. Ioan Gură de Aur că, uneori, şi cei drepţi se nedreptăţesc, fie chiar şi uşor, între ei. Dar Dumnezeu nu-i lasă „până în sfârşit”. Dacă Sf. Ioan Gură de Aur a crezut că Sf. Epifanie s-a învoit la exilul său, Dumnezeu a împlinit proorocia celui din urmă. Dacă Sf. Epifanie l-a acuzat pe Sf. Ioan Gură de Aur că a crezut că a fost de accord cu surghiunirea sa, Dumnezeu a împlinit şi proorocia Sf. Hrisostom. În ambele situaţii, Domnul a ţinut cu cel nedreptăţit.

Dacă un nedrept nedreptăţeşte pe un drept, Dumnezeu ţine partea dreptului nedreptăţit.

Dacă un nedrept nedreptăţeşte pe un nedrept, Dumnezeu ţine partea nedreptului nedreptăţit.

Dacă un drept nedreptăţeşte pe un nedrept, Dumnezeu ţine partea nedreptului nedreptăţit.

Dacă un drept nedreptăţeşte pe un drept, Dumnezeu ţine partea dreptului nedreptăţit.

Când cineva nedreptăţeşte pe altcineva, Dumnezeu ţine partea celui nedreptăţit. Este bine să luăm aminte la acestea în toate împrejurările vieţii.

Aurel MATEI
din săptămânalul duhovnicesc ”Iisus Biruitorul”
Anul XXIV, nr. 4 (877) 21-27 IANUARIE 2013

Lasă un răspuns