Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home PE DRUMUL ASCULTĂRII

PE DRUMUL ASCULTĂRII

PE DRUMUL ASCULTĂRII

„Acesta este fiul Meu preaiubit în care Mi-am pus toată dragostea Mea.”

Iisus Mântuitorul merge la apele Iordanului  (Mt 3, 17), ca să fie botezat de Ioan. De ce face Iisus aceasta, o spune singur: „că aşa este voia Tatălui ceresc”.

Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Cel fără de păcat, Se pleacă smerit în faţa omului păcătos, numai să împlinească tot ce voia Tatăl. Ah, cât de ascultător, cât de supus este Domnul faţă de Tatăl ceresc şi Cuvânt de mult ne-a iubit El pe noi!… Iubirea Sa divină L-a îndemnat să ia chip omenesc şi să Se întrupeze dintr-o Sfântă Fecioară (Mt 1, 20). Cu aceeaşi iubire şi smerenie S-a coborât în ieslea animalelor (Lc 2, 12) şi a luat drumul Egiptului, fugind dinaintea furiei lui satan şi  tot din iubire vine să se boteze de la Ioan. Iubirea şi ascultarea faţă de tatăl Îl mână să facă totul, umilindu-se mai mult ca oricare dintre oameni!

Dar tocmai această umilinţă L-a înălţat pe Domnul Iisus. El S-a arătat supus şi ascultător faţă de Tatăl, spre a ne fi şi nouă o pildă strălucită de felul cum trebuie să trăim în ascultare şi supunere faţă de Fiul. Prin smerenia şi ascultarea Sa, Iisus ne-a răscumpărat, ca să-I fim întru totul supuşi din dragoste şi recunoştinţă. În timp ce Ioan Botezătorul, omul lui Dumnezeu, se înfricoşează să se apropie de Iisus spre a-L boteza, Domnul vine smerit şi hotărât, spre a împlini voinţa Tatălui.

Dragii mei fraţi din Oastea Domnului! Luaţi pildă de supunere, luaţi pildă de smerenie. În măsura în care Iisus S-a supus Tatălui, trebuie a ne supune noi Fiului. Cercetaţi-vă, scumpii mei frăţiori şi scumpele mele surioare, cercetaţi-vă şi vedeţi cum staţi în faţa Domnului Iisus. Împliniţi voi prin viaţa voastră zilnică voia Domnului Iisus? El vă cheamă stăruitor la viaţa cea nouă, curtă şi sfântă. Voi aţi ascultat? El vă cheamă să fiţi ostaşi luptători, ostaşi neînfricaţi. Voi Îl urmaţi? El vă cheamă astăzi să rămâneţi tari pe poziţie şi să nu ascultaţi de şoaptele viclene ale lui satan, care vrea să vă întoarcă iarăşi în robia din care abia aţi scăpat. Voi ascultaţi glasul Domnului? Iisus vă zice: „Luptaţi până la jertfă, că eu cu voi sunt”.

Voi vă supuneţi în totul cerescului Conducător? Iisus vă porunceşte să respingeţi cu tărie şi bărbăţie toate poftirile lui satan, care din nou s-a năpustit cu furie asupra noastră şi să rămâneţi ostaşi devotaţi, ostaşi duhovniceşti, făcând zid puternic în jurul Celui ce v-a chemat la oaste cu jertfa vieţii sale. Voi ascultaţi fără şovăire?

Rămâneţi lângă Domnul, rămâneţi ostaşi plini de viaţă creştinească, rămâneţi pe poziţie şi nu vă înfricoşaţi, după cum nici Domnul n-a dat o clipă înapoi. În faţa oricărei ispite, în faţa oricărei prigoane, Iisus a mers înainte, având ochii aţintiţi spre Tatăl. Şi voi, iubiţilor, cu toţii înaintaţi şi nu vă temeţi. Ispita, noi trebuie s-o biruim. Cu Domnul înainte şi vom birui pe satan.

Să ne  alipim de Domnul cu toată inima şi să rămânem fiecare la postul rânduit, respingând poftirile viclene şi deşarte.

Smeriţi şi plini de har. La luptă cu Iisus Biruitorul.

«Ostaşul Domnului» nr. 1 / 1-15 ian. 1935, p. 5

Părintele Vasile Ouatu, ostașul jertfirii de sine
culegere şi prezentare: Ovidiu Rus
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2017

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *