Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Pe urmele Mântuitorului – Al 14-lea popas din durerile Crucii

Pe urmele Mântuitorului – Al 14-lea popas din durerile Crucii

Pe urmele Mântuitorului – Al 14-lea popas din durerile Crucii

Biserica Sfantului Mormant

„Şi era grădină în locul unde fusese răstignit lisus, şi în grădină, un mormânt nou, al lui losif, săpat în piatră, în care nimeni niciodată nu fusese pus. Deci acolo au pus pe lisus, că era Vineri târziu, şi mor­mântul era aproape. Şi prăvălind o piatră mare pe uşa mormântului s-au dus” (loan 19,41-42 şi Matei 27,60). Aceasta era Vineri seara. In cealaltă zi, arhiereii şi fariseii, cerând voie lui Pilat, „au întărit mormântul, pecetluind piatra şi aşezând strajă” (Matei 27,62-66).

Veniţi, fraţilor, să ne închinăm şi să sărutăm Sfân­tul Mormânt în care S-a coborât Mântuitorul pentru noi şi mântuirea noastră. Veniţi „împreună cu El să murim şi noi faţă de păcat şi să ne îngropăm, cu El, ca să umblăm întru înnoirea vieţii şi să înviem la o viaţă nouă” (Romani 6,2-4). Făcând această înnoire a vieţii, cu amar să plângem şi noi, grăind: „Murind de voie şi îngropându-Te, Izvorule al Vieţii, lisuse al meu, m-ai înviat pe mine, cel mort pentru neascultarea cea ama­ră. Inchinu-mă Patimilor Tale, laud îngroparea Ta, măresc Puterea Ta, lubitorule de oameni, căci prin ele m-ai dezlegat de patimile cele făcătoare de strică­ciune”.

Locul unde a fost îngropat Mântuitorul e în Bise­rica Sf.Mormânt din Ierusalim, sub acelaşi acoperă­mânt cu locul unde a fost Golgota răstignirii Mor­mântul ce-1 săpase losif în stânca – unde L-au coborât pe Mântuitorul – nu era departe de vârful Golgotei, precum aminteşte şi evanghelia de la loan, cap. 19, vers. 41-42. Locul acesta este a 14-lea popas şi ultimul din calea durerii pe care lisus a făcut-o pentru noi şi mântuirea noastră.

Despre ce înfăţişare are azi locul unde a fost mor­mântul Mântuitorului am scris mai înainte pe larg şi amănunţit.

   Părintele Iosif  Trifa
din volumul “Pe urmele Mântuitorului

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *