Mărturii

Pe urmele Mântuitorului – Ce am mai văzut în Biserica Naşterii Mântuitorului

Peștera laptelui

În clădirile ce sunt în „cetatea Betleemului” şi care sunt legate prin coridoarele lungi cu Biserica şi cu sfânta Peşteră, mai sunt încă şi alte multe biserici şi altare. Intr-un loc e altarul „Sfântului losif”, ridicat pe locul unde îngerul Domnului l-a vestit pe losif în vis să fugă cu Pruncul în Egipt din calea mâniei lui Irod. Într-un alt loc e „Biserica pruncilor ucişi de Irod”, zidită în amintirea copiilor ucişi de Irod. în această biserică se văd rugându-se cu suspine adânci mame din toate neamurile şi de toate legile care n-au avut noroc să le trăiască copilaşii.
În altă parte se vede o formă de fântână veche. Tradiţia spune că din această fântână a tras apă losif cu Măria pe vremea cât au stat în peşteră. Tradiţia mai june că în această fântână a căzut steaua Naşterii după ce a vestit magilor Naşterea Mântuitorului.
În altă parte se vad într-un colţ nişte pietre grămădite peste olaltă. Tradiţia spune că aici ar fi fost înmormântată Eva, străbuna noastră, în semnul că păcatul neascultării ei a fost îndreptat printr-o altă Evă: Fecioara Măria.

  Părintele Iosif  Trifa
din volumul “Pe urmele Mântuitorului

Lasă un răspuns