Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Pe urmele Mântuitorului – După înviere, lisus Se arată apostolilor

Pe urmele Mântuitorului – După înviere, lisus Se arată apostolilor

Pe urmele Mântuitorului – După înviere, lisus Se arată apostolilor

PE URMELE MANTUITORULUI-250x250După Sfântă Învierea Sa, Mântuitorul S-a arătat în mai multe rânduri apostolilor Săi, ca să întărească în ei credinţa învierii şi a biruinţei. S-a arătat celor doi învăţăcei care mergeau în drum spre Emaus (Luca 24). S-a arătat apostolilor când erau strânşi la un loc, şi Toma nu era cu ei. L-a convins pe Toma cu ranele cuielor Sale. Locul unde S-a arătat Iisus celor 12 apos­toli şi lui Toma este tot acolo unde s-a ţinut Cina cea de Taină (despre care am vorbit pe larg la vremea sa).

Pe locul unde Iisus S-a arătat în Muntele Galileii

Încă înainte de moartea Sa, Iisus a făgăduit învăţă­ceilor că „va merge înaintea lor în Galileea” (Matei 26,32). Această Galilee nu era Galileea neamurilor (aceea se află la o depărtare de 200 kilometri de Ieru­salim), ci era un munte din apropierea Ierusalimului. Face parte şi acest munte din Muntele Măslinilor ce se află spre răsărit, faţă în faţă cu Ierusalimul. O înălţime din acest munte se cheamă „Mica Galilee”, aici S-a arătat Iisus învăţăceilor.

Se cheamă acest loc „Mica Galilee”, pentru că pe aici trece drumul ce vine din Galileea şi aici poposeau călătorii veniţi din Galileea.

Aici li S-a arătat Mântuitorul apostolilor şi le-a zis: „Datu-Mi-S-a toată puterea în cer şi pe pământ, drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile şi propo­văduiţi Evanghelia la toată făptura, botezându-i pe ei în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-i pe dânşii să păzească toate câte am porun­cit vouă. Şi iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacurilor” (Matei 28,16-20 şi Marcu 16,15).

Pe locul unde s-a petrecut această arătare şi unde Iisus a rostit cuvintele: „Mergând învăţaţi toate nea­murile…”, se află azi o icoană mare, înconjurată cu grilaj de fier. Icoana arată pe Mântuitorul în clipa când îi trimite pe învăţăcei să înveţe toate neamurile. In jurul icoanei e scrisă în limba greacă porunca Mântui­torului: „Mergând, învăţaţi…” Spre întărirea amintirii acestui loc sfânt, împărăteasa Elena a ridicat aici doi stâlpi de piatră cu câte o cruce săpată în vârful lor, Stâlpii dăinuiesc până în ziua de azi. Pe greceşte acest loc se cheamă Imbomon, ceea ce înseamnă altar.

De aici din vârful acestui munte a trimis Mântui­torul pe cei 11 apostoli să cucerească lumea întreagă pentru împărăţia lui Dumnezeu.

De aici plecăm spre muntele celălalt unde S-a înăl­ţat Mântuitorul la cer.

Mă gândesc aici că doisprezece oameni simpli au cucerit lumea cu puterea Evangheliei. Şi iarăşi mă gândesc că lumea de azi e o păgână ta te grozavă ce tre­buie cucerită din nou pentru Evanghelia lui Hristos. Fiecare creştin trebuie să ajute biruinţa Evangheliei.

Părintele Iosif  Trifa din volumul “Pe urmele Mântuitorului“

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!