Mărturii

Pe urmele Mântuitorului – La „mormântul apostolilor”

PE URMELE MANTUITORULUI-250x250In valea Chedron mai sunt încă multe de văzut. Nu departe de cripta lui Absalom este un alt mormânt, iarăşi vechi, săpat de asemenea în stâncă de piatră. Dăm alături fotografia acestui mormânt văzut în faţa intrării. I se zice „mormântul apostolilor”, întrucât tradiţia spune că pe vremea Mântuitorului aici era o peşteră în care s-au ascuns opt apostoli după prin­derea Mântuitorului în Grădina Ghetsimani. Că ar fi şi îngropat aici vreun apostol, nu se ştie. Mormântul e săpat în stâncă, deasupra la intrare are podoabe de flori săpate în piatră.

În faţa acestei peşteri-mormânt, mi-a venit iarăşi în gând istoria patimilor Mântuitorului. M-am gândit iarăşi cum L-au pără­sit pe Dom­nul învăţă­ceii Lui. Am plâns în faţa aces­tei peşteri, gândindu-mă că şi eu L-am părăsit pe Domnul când tre­buia să-L mărturisesc. Am suspinat gândindu-mă că şi viaţa mea este plină cu astfel de peşteri în care am fugit şi m-am ascuns de mărturisirea Domnului, ca să nu mi se întâmple ceva.

In faţa peşterii în care s-au ascuns apostolii pe vremea cât au ţinut patimile Mântuitorului, mă gân­desc de câte ori ne ascundem şi fugim noi, temându-ne să-L mărturisim pe Domnul. Din faţa acestei peşteri eu strig cititorilor acestei cărţi: Mărturisiţi-L pe Dom­nul cu viaţa şi faptele voastre… mărturisiţi-L pe Dom­nul, orice ar fi sa vi se întâmple!

Părintele Iosif  Trifa
din volumul “Pe urmele Mântuitorului

Lasă un răspuns