Mărturii

Pe urmele Mântuitorului – lisus în faţa lui Ana

Iisus înaintea arhiereului Ana

Iisus, Fiul lui Dumnezeu, iată-L stă cu mâinile strâns legate ca un făcător de rele. Gloata se pregăteşte să-L duca la judecată. Arhiereii trimiseră noaptea să-1 prindă pe lisus, după ce poporul ţinea la Domnul şi se lemeau de o tulburare. După prinderea lui lisus, ar­hiereii căutau acum să aplece şi poporul împotriva I ,ui. Cu acest scop Mântuitorul a fost dus mai întâi la Ana, „socrul lui Caiafa”. Acest Ana era un arhiereu bătrân, pensionat cum i s-ar zice azi. Avea însă Ana mare trecere în popor, şi prin această trecere căutau iudeii – prin vicleşug – sa aplece poporul împotriva Domnului.

Şi acum, iată, gloata pleacă din Ghetsimani spre casa lui Ana arhiereul. Mântuitorul mergea înainte, cu mâinile ferecate în lanţuri grele. In urmă vin ostaşii, vine gloata şi vine Iuda, pipăindu-şi punga cu cei treizeci de arginţi. Batjocuri şi înjurături răsunau la adresa Mântuitorului. De departe se ţin de gloată şi câţiva apostoli. Ajunşi la casa lui Ana, Mântuitorul e dus înlauntru. In curtea arhiereului s-a strecurat şi Petru. Aici şi în acest răstimp s-a petrecut lepădarea lui Petru.

Ajuns în faţa lui Ana arhiereul, Mântuitorul fu întrebat despre învăţătura Sa şi despre învăţăceii Săi. Ana căuta prin vicleşug să stoarcă ceva declaraţii în puterea cărora Domnul să poată fi judecat. Mântui­torul a răspus foarte cuminte astfel: „Eu pe faţă am vorbit lumii, eu totdeauna am învăţat pe norod în sinagogă şi în templu unde se adună toţi iudeii şi n-am spus nimic în ascuns. Pentru ce Mă întrebi pe Mine? întreabă pe cei ce M-au auzit despre ce am vorbit, iată, aceia ştiu ce am spus. La auzul acestor cuvinte unul dintre slujitori care stătea acolo dete o palmă lui lisus, zicând: „aşa răspunzi Tu arhiereului?” (loan 18,20-23).

O, Scumpul meu Mântuitor! Pe locul unde Te-a sărutat Iuda cu sărutare mincinoasă, iată, primeşti acum şi o palmă. Şi Tu pe toate le rabzi în linişte, ca să ne dai nouă jertfă de mântuire şi pildă de îndelungă răbdare.

  Părintele Iosif  Trifa
din volumul “Pe urmele Mântuitorului

Lasă un răspuns