Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Pe urmele Mântuitorului – loan Botezătorul

Pe urmele Mântuitorului – loan Botezătorul

Pe urmele Mântuitorului – loan Botezătorul

Deschid mai întâi la capitolul 3 din evanghelia de la Matei unde se vorbeşte despre Ioan Botezătorul. „Şi acest loan avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă, iar hrana lui era acride şi miere sălbatica. Atunci ieşea la dânsul tot Ierusalimul şi toată ludeea şi toată laturea dimprejurul Iordanului şi se botezau în Iordan… şi mustra loan pe farisei şi pe saduchei… (cititi pe larg la Matei, cap.3).

Stând aici lângă Iordan, parcă-l văd pe Ioan şi aud predica lui şi mustrarea lui. Ioan mustra fără cruţare păcatele vremilor şi oamenilor. Mă gândesc, Doamne, multe năravuri urâte ar mai avea de mustrat loan şi în zilele noastre. Un astfel de nărav urât este şi datina păgână cum serbează creştinii de azi ziua şi amintirea Sf.loan Botezătorul. loan a fost o pildă măreaţă despre înfrânare, despre o viaţă pusă cu totul în slujba Dom­nului şi a sufletului, încă din pântecele mamei sale, Ioan a fost vestit ca unul care „nu va bea vin, nici băutură ameţitoare” (Luca 1,15). însă creştinii care îi poartă numele – „Ionii” de azi – ţin cu orice preţ să-şi petreacă şi să se îmbete în ziua Sf.Ioan (ziua a doua a Botezului). Este acest lucru cea mai mare batjocură ce se poate aduce amintirii celui ce trăia cu „acride şi mie­re sălbatică”. Dacă loan s-ar ivi azi în lume el ar striga mai întâi – ca odinioară după farisei – după acei creştini „Ioni” care îi batjocoresc amintirea.

  Părintele Iosif  Trifa
din volumul “Pe urmele Mântuitorului

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *