Home Pe urmele Mântuitorului – Mormântul lui Lazăr

Pe urmele Mântuitorului – Mormântul lui Lazăr

Pe urmele Mântuitorului – Mormântul lui Lazăr

Mormântul lui Lazăr

Tot aici în Betania e şi mormântul lui Lazăr, fratele Martei şi Măriei, pe care l-a înviat Iisus din morţi. Lazăr era îngropat de patru zile când a venit Domnul şi, poruncind sa se ridice piatra de pe mormânt, a strigat Lazăre, vino afară! Şi a ieşit mortul, legate fiindu-i mâinile şi picioarele cu fâşii de pânză. Dezlegaţi-l, a zis Iisus şi lăsaţi-l să meargă” (Ioan, cap. 11). Aici a rostit Mântuitorul cuvintele: Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine viu va fi, chiar dacă va fi murit”.

Mormântul lui Lazăr se păstrează şi azi. E o peş­teră adâncă şi întunecoasă. Trebuie mai întâi să cobori o scară cu douăzeci de trepte şi apoi dai în două încăperi, în încăperea a doua din fund a fost mormân­tul lui Lazăr. Un beduin, stăpân al acestor ruine, te duce cu lumânarea aprinsă în acest loc (şi are grijă să ceară „bacşişul” înainte de a ieşi afară, altcum amenin­ţă că stinge lumina). Aici în Betania mai sunt şi alte amintiri creştine despre care vom scrie ulterior.

Dăm pe pagina dinainte fotografia acestui mor­mânt, în aceasta imagine se poate vedea şi portul ce-l au beduinii. Aceşti beduini sunt un neam deosebit de arabi. Sunt un fel de strămoşi ai ţiganilor, cu care au multe asemănări, între care e şi lenea, trândăvia. Mulţi dintre ei sunt nomazi, adică umblători cu cortul, ca ţiganii. De religie sunt mohamedani, ca arabii, dar nu-şi prea bat capul cu religia, îmbrăcămintea lor e haină lungă. Peste tot în Orient oamenii poartă haine lungi. La cap au legat un ştergar şi un fel de cârpă cu care se apăra contra vânturilor nisipoase.

La despărţire, sărut cu lacrimi fierbinţi o piatră din mormântul lui Lazăr, gândindu-mă că şi eu eram un Lazăr ce murise în păcate, şi Domnul m-a înviat la o viaţă nouă.

Mă opresc aici cu însemnările ca să fac o constatare şi un program. Când a trecut Iisus prin Ierihon şi a intrat în casa lui Zacheu, aceasta a fost cea din urmă cale a Mântuitorului spre Ierusalim, însemnările călă­toriei noastre sunt făcute tocmai potrivit, căci de la Ierihon venim acum cu Mântuitorul în calea cea mare şi sfântă a pătimirii Sale şi a mântuirii noastre. De la Ierihon venim în calea despre care spune evanghelia: „Ei (Iisus şi apostolii) se suiau Ia Ierusalim şi Iisus mergea înaintea lor. Învăţăceii erau tulburaţi şi mer­geau îngroziţi, după El. Şi a început a le vorbi Iisus despre lucrurile ce aveau să se întâmple. Iată – a zis El – ne suirn la Ierusalim şi Fiul Omului va fi dat în mâinile fariseilor şi cărturarilor care îşi vor bate joc de El, îi vor bate cu nuiele, îl vor scuipa şi omorî, dar după trei zile va învia” (Marcu 10,32-33).

Cu însemnările călătoriei vom purcede mai depar­te, aşa că ne vom ţinea pe urmele Mântuitorului, însoţindu-L pe tot locul pe unde a umblat, a învăţat şi a pătimit din Sâmbăta Floriilor până îa Golgota. Vom duce sufleteşte pe cititorii cărţii pe urmele patimilor Mântuitorului, pentru ca să sfârşim cu Jertfa cea sfântă de pe vârful Goîgotei.

In cea din urmă cale de la Ierihon la Ierusalim, Mântuitorul a venit împreună cu gloatele ce veneau la Ierusalim pentru serbarea Paştilor. Când a ajuns în Betania, Mântuitorul a tras în casa lui Simon leprosul, unde a luat cina. Citesc aici, la faţa locului în Noul Testament evanghelia acestei cine. „Cu şase zile îna­inte de Paşti, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr pe care-l înviase din morţi. Acolo I s-a pregătit o cină (în casa lui Simon leprosul). Maria – sora lui Lazăr – a luat un litru cu mir de nard curat şi a uns picioarele lui Iisus”… în semn de mulţumire pentru învierea fratelui său.

Pe locul unde a fost casa lui Simon leprosul se află azi ruinele unui turn. În altă parte a Betaniei se află o capelă grecească înăuntrul căreia se păstrează o stâncă de piatră înnegrită şi roasă de vremuri. Acesta e locul unde Marta L-a întâmpinat pe Mântuitorul cu cuvintele:„Doamne, dacă ai fi fost aici n-ar fi murit fratele meu.”

  Părintele Iosif  Trifa
din volumul “Pe urmele Mântuitorului

error

Author: admin

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *