Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Pe urmele Mântuitorului – O hartă a Palestinei, a locurilor sfinte

Pe urmele Mântuitorului – O hartă a Palestinei, a locurilor sfinte

Pe urmele Mântuitorului – O hartă a Palestinei, a locurilor sfinte

PE URMELE MANTUITORULUI-250x250In mersul spre Ierusalim mă voi opri puţin aici să spun ceva despre Palestina, despre ţara locurilor sfin­te. Pentru o mai bună orientare a cititorilor în legătură cu însemnările călătoriei, dăm pe pagina următoare o hartă a locurilor sfinte. In această hartă se vede Pales­tina, Ţara Sfântă, aşa cum era pe vremea Mântui­torului. Harta locurilor sfinte e şi azi tot aşa, numai înfăţişarea politică a ţării s-a schimbat.

Ţara locurilor sfinte nu e o ţară mare. E o ţară mică. Nu e mai mare ca trei-patru judeţe mai mari din Ardeal. Are cam 28 de mii kilometri pătraţi. E mai mult lungăreaţă decât lată. Lungimea ei este de 270 km., iar lăţimea între 127-187 km. In 1912 încă n-avea un mi­lion de locuitori. Azi însă – în urma colonizărilor – are un niilion şi jumătate de locuitori

În vremile vechi nu se folosea cuvântul „Palesti­na” pentru locurile sfinte; în Biblie se chema „Canaan”, „ţara sfântă”, „ţara făgăduinţei”, „ţara Domnu­lui”.

În acest teritoriu s-a petrecut toată istoria Vechiului şi Noului Testament. Aici a fost Canaanul pe care l-au cuprins Israelitenii când au venit din robia Egip­tului şi l-au împărţit între cele douăsprezece seminţii a lui Israel (Iosua, cap.13). Aici au fost cei 31 de împă­raţi pe care spune Biblia că i-au bătut Israelitenii când au intrat în Canaan (losua, cap.12). Însă un astfel de împărat nu putea să aibă mai mult decât o cetate şi câteva sate.

Pe acest teritoriu s-au petrecut toate întâmplările istorisite în scripturile Noului şi Vechiului Testament. Toţi munţii, toate văile, toate satele şi oraşele din ţara aceasta grăiesc despre amintiri sfinte, întreagă Pales­tina e o ţară plină cu sfinte comori religioase.

Oare de ce Şi-a ales Dumnezeu această ţară mică şa fie ea loc al descoperirilor ce le-a făcut oamenilor? Întâi, pentru că Dumnezeu n-are trebuinţă de vase tari și puternice când e vorba de lucrurile şi planurile Sale. A doua, pentru că aşezarea geografică a Palestinei era potrivita pentru acest scop. De jur-împrejur Palestina este înconjurată cu puternice graniţe fireşti. La sud şi răsărit e înconjurată de pustietăţi mari, la nord de munţii Libanului, iar la vest, de Marea Mediterană. E ca o insulă, ca o cetate apărată de influenţele popoa­relor păgâne cu idolii lor. În această cetate S-a desco­perit Dumnezeu poporului celui ales; aici a ţinut şcoa­lă cu el şi aici a pregătit omenirea pentru primirea mântuirii sufleteşti prin Jertfa cea mare a Fiului Său.

Dar, de altă parte, ţara sfântă nu era o cetate izo­lată, închisă cu totul de lumea mare. Dimpotrivă, era tocmai în locul unde se întâlneau trei lumi: Asia, Afri­ca şi Europa. Multă vreme s-a sustinut credinţa că Pa­lestina şi Ierusalimul sunt centrul, mijlocul lumii. Toa­te popoarele aveau treceri şi legături cu Ţara Sfântă, şi prin aceste legături s-a răspândit şi printre popoarele păgâne credinţa în Dumnezeul cel Adevărat.

Pe vremea Mântuitorului, Palestina era sub stăpâ­nirea romană, înainte de războiul cel mare (mondial) Palestina era sub stăpânirea turcilor. De la război în­coace a dat Dumnezeu de au ajuns locurile sfinte în mâinile creştinilor. Palestina se află azi sub stăpânirea englezilor.

Pe vremea Mântuitorului, Palestina era înipărtită în trei provincii: Iudeea, Samaria şi Galileea. Născut în Betleemul Iudeii, Mântuitorul a crescut mai departe în Nazaretul Galileii până la vârsta de treizeci de ani. Mântuitorul a petrecut şi a învăţat mai mult în Gali­leea, pentru ca în lud^eea era prigonit de iudei, care umblau să-L piardă. In Galileea e lacul Ghenezaret (Tiberiada), de unde a chemat lisus pe cei doisprezece apostoli. Acolo e Capernaumul, Cana, muntele Tabor, Gadara, fântâna lui lacob şi alte locuri de amintire creştină. Cele mai multe din pildele şi învăţăturile Sale le-a spus lisus în locurile acestea. Din Galileea, lisus a venit în trei rânduri la Ierusalim. A treia oară a fost prins şi răstignit.

Noi, pelerinii, am făcut prin locurile sfinte urmă­torul drum: de la portul Laffa am mers cu trenul; până la Ierusalim (54 km. în trei ore). De la Ierusalim am mers cu automobilele în Betleem, cale de câteva minu­te. De la Ierusalim am mers la Marea Moartă, la Iordan şi lerihon, cale de 40 km. De la Ierusalim până în Galileea, la Nazaret §i celelalte locuri, e o cale de 200 km. pe care am făcut-o cu automobilele în câteva ore (uitati-vă pe harta de la pag.26).

Şi acum, după aceasta mică oprire, să mergem mai departe spre Ierusalim.

Părintele Iosif  Trifa
din volumul “Pe urmele Mântuitorului

error

Author: admin

Comentarii

  1. Doamne ajuta.unde sunt moastele Sf.Efrem cel Mare sau manastirea Sfintiei Sale?vreau sa merg acolo in 2017

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!