Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Pentru ce, Doamne?

Pentru ce, Doamne?

Pentru ce, Doamne?

Rugăciunea lui Moise – Exod 32, 11

Ce mare binecuvântare este totdeauna un adevărat credincios, nu numai pentru el însuşi sau numai pentru casa şi familia sa, ci pentru întreg poporul care îl are!

Iată Moise, omul lui Dumnezeu. El a fost conducătorul binecuvântat, aşezat de Dumnezeu în fruntea unei mulţimi. Şi însărcinat să conducă un popor cu o fire atât de schimbătoare. Şi cu o inimă atât de îndărătnică adesea, încât de nenumărate ori a trebuit să fie pedepsit de Dumnezeu… Şi ameninţat chiar cu nimicirea totală din pricina îndărătniciei şi răutăţii lui.

Şi totuşi Moise, conducătorul acestei mulţimi neînţelepte, cu câtă înţelepciune ştie să umble faţă de Dumnezeu!

Mai-marele unui popor care avea o fire iute şi potrivnică, ce blând şi cumpătat vorbeşte, mijlocind către Dumnezeu pentru cruţarea şi iertarea acestui popor!

De câte ori ar fi fost nimicit acest neam îndărătnic, dacă nu era mijlocirea smerită către Dumnezeu a conducătorilor lui pentru el!

Să ne rugăm mereu şi noi lui Dumnezeu, Tatăl nostru, ca să dăruiască şi conducătorilor poporului nostru o puternică înţelepciune şi o mare blândeţe. Pentru ca, ori de câte ori fiinţa şi libertatea neamului nostru vor fi în mare primejdie, ei să poată sta în faţa acesteia cu putere şi cu hotărâre, înlăturând-o cu înţelepciune.

De nimic nu are atâta nevoie un popor, în orice vreme, ca de un conducător cu dragoste faţă el şi cu credinţă faţă de Dumnezeu.

Sub îndrumarea unui astfel de conducător, poporul va fi apropiat de Dumnezeu, iar Dumnezeu va fi binevoitor faţă de popor.

Dar în vremile de mare primejdie, acest om este de şi mai mare nevoie.
De multe ori înţelepciunea şi credinţa unui conducător bun şi-a scăpat de la nimicire totală poporul său.
De aceea este o aşa de mare binecuvântare un conducător credincios. Să-l cerem şi noi mereu de la Dumnezeu.

Slavă Ţie, Dumnezeul cel Veşnic, Părintele Milelor, Care Te-ai îndurat de poporul nostru dăruindu-i în vremi de mare primejdie conducători cu credinţă în Tine şi cu mare milă faţă de popor!

Te rugăm, Doamne, să le dai conducătorilor şi păstorilor poporului nostru totdeauna din plin aceste binecuvântări.
Pentru ca întreg poporul nostru să fie izbăvit de moarte şi îndrumat totdeauna spre viaţă. Amin.

Traian Dorz

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!