Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home 19 Ianuarie – Pentru ce stai departe, Doamne?

19 Ianuarie – Pentru ce stai departe, Doamne?

19 Ianuarie – Pentru ce stai departe, Doamne?

19 ianuarie – Psalmul 10, vers 1

Îndată ce sufletului i se deschid ochii cei duhovniceşti şi primeşte lumina lui Dumnezeu, el vede ce uriaşe şi bine organizate sunt oştirile duşmane împotriva lui Hristos. Începând cu mai-marii pământului, cu împăraţii neamurilor din Psalmul 2, cu zecile de mii de popoare din Psalmul 3, cu batjocoritorii din Psalmul 4, cu nebunii şi mincinoşii din Psalmul 5, cu răufăcătorii din Psalmul 6, cu prigonitorii şi ucigaşii din Psalmul 7, cu clevetitorii şi răzbunătorii din Psalmul 8 şi până la chinuitorii din Psalmul 9, — întocmai după cum este scris (Efes. 6, 12-17).

Sufletului slab, când vede atâtea căpetenii, domnii şi stăpânitori ai întunericului, atâtea duhuri ale răutăţii, ridicându-se împotriva sa, i se umple inima de groază şi de teama morţii.În faţa tuturor acestora, de multe ori, văzându-se dezarmat şi neputincios, se cutremură. Cu toate că ştie bine făgăduinţa cea dulce şi scumpă a apărării Domnului (Mat. 28, 20). Şi cu toate că a văzut de atâtea ori izbăvirile cele mari ale puterii lui Dumnezeu. Atacurile vrăjmaşului sunt totdeauna primejdioase şi în orice vreme ne pot face răul.

Dar în vremea necazului (Ps. 10, 1), în ziua cea rea (Efes. 6, 13), în ceasul întunericului (Luca 22, 53), puterea răului este şi mai mare, iar cruzimea lui şi mai primejdioasă. În astfel de clipe, singura noastră scăpare este Numele şi răbdarea lui Hristos. „Acum sufletul Meu este tulburat… şi ce voi zice: «Tată, izbăveşte-Mă din ceasul acesta?». Dar tocmai pentru aceasta am venit până în ceasul de acum“ (Ioan 12, 27).

Da, tocmai pentru asta! Tocmai pentru a da lupta cu potrivnicul lui Hristos şi a-l birui. Tocmai pentru a lua parte la marea luptă a Binelui împo-triva Răului atunci când se petrece această mare înfruntare a Luminii cu Întunericul. Tocmai pentru a suferi cu Hristos (2 Tim. 2, 3) şi pentru Hristos. Tocmai pentru asta ai venit şi tu, drag ostaş al Lui, în slujba şi în Oastea Sa. Tocmai pentru a fi un miel în mijlocul lupilor (Luca 10, 3), ai fost chemat. Şi tocmai pentru a suferi ai fost rânduit (1 Tes. 3, 3). Căci aceasta este calea lui Iisus (Mat. 7, 14). Înarmează-te dar cu acest fel de a gândi. Şi învaţă-te să nu mai strigi înspăimântat de fiecare dată când vrăjmaşul răcneşte la tine. Ci caută-ţi puterea şi liniştirea în Numele şi răbdarea Domnului tău Iisus Hristos.

Niciodată să nu te îngrozeşti de înfăţişarea fioroasă a vrăjmaşilor. Căci ei nu-ţi vor putea face nici cât voiesc, nici cât spun. Fiindcă nu-i va lăsa Hristos, Domnul tău, Care este cu tine (Isaia 43, 1). Chiar dacă ochii tăi îngroziţi nu-L pot vedea pe Domnul, El nu este departe — cum ţi se pare ţie. Ci este chiar de faţă. Întăreşte-ţi inima (Isaia 57, 15). Şi nu te teme. Căci tu, cel slab, vei birui pe cel rău, cântând cu Sfântul Ioan: N-ai să mă-nfrângi, Irod necredincios, dar ale tale zile-s numărate curând, pe veci, te va zdrobi Hristos sub ale noastre tălpi însângerate!

error

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!