Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Pentru El niciodată n-am realizat cât datorăm

Pentru El niciodată n-am realizat cât datorăm

Pentru El niciodată n-am realizat cât datorăm

8. Cu cât va trece vremea şi vom realiza pentru Hristos într-adevăr ceva, ne vom da şi mai bine seama cât mai datorăm încă.
Şi, fericiţi de ceea ce am primit prin aceasta, vom sacrifica şi mai fericiţi ceea ce n-am sacrificat,
pentru marea şi deplina fericire de la capăt.
Munca aceasta nu oboseşte,
ostenelile acestea nu frâng,
lupta aceasta nu epuizează,
izbânzile acestea nu îngâmfă,
înfrângerile acestea nu descurajează…
Greşelile ne învaţă evitarea păcatelor,
suferinţele ne cruţă mintea şi căile,
iar harul părtăşiei cu Hristos ne înteţeşte pasul, ne aprinde inima, ne fereşte viaţa.
Şi alergăm spre mai sus, întăriţi mereu de un nebiruit îndemn spre culmi.
Şi, deşi ştim că Ţinta nu o vom atinge pe pământ niciodată şi modelul nu-l vom putea realiza nicicând,
– totuşi nu cădem de oboseală, ci înnoim cu voioşie şi fără greutate eforturile noastre spre acestea.
O, ce fericiţi le vom atinge odată!

9. Hristos a deschis cerul nu pentru că El n-ar fi putut ieşi sau intra prin porţile lui închise,
după cum, a prăvălit piatra de pe uşa mormântului nu pentru că El n-ar fi putut ieşi din mormânt fără a-l deschide. Căci El ieşise din mormânt înainte ca piatra să fie prăvălită.
El, Care a ieşit din Sfânta Fecioară fără nimicirea fe¬cioriei ei,
a deschis mormântul pentru ca să poată intra acolo Maria Magdalena şi sfinţii Apostoli Petru şi Ioan…
Ca să poată vedea că El nu-i acolo, toţi acei care aveau nevoie să vadă atunci,
pentru ca să poată crede apoi până la moarte.

10. Iisus a deschis cerul ca să poată intra după Dânsul şiragul nesfârşit de păcătoşi mântuiţi prin credinţa în Cuvântul Său şi în Jertfa Sa cea scumpă şi sfântă,
răscumpăraţii iertaţi prin Sângele Său cel Sfânt, al căror Cap şi Pârgă este El,
Cel Dintâi Înviat şi Garantul învierii noastre, a tuturor.

11. Măsoară de mai multe ori până croieşti o dată – spune un proverb.
Să nu te pomeneşti înjugat la un jug nepotrivit cu un necredincios sau cu o necredincioasă,
oricâte ar avea şi oricine ar fi fiinţa aceea.
Mai bine să mori necăsătorit, decât să-ţi uneşti via¬ţa cu cineva care nu vrea să se unească cu Hristos,
căci o astfel de unire ar fi nefericirea ta.

12. Cercetează bine înainte de a sări, ca să nu te pomeneşti în prăpastie.
Cinci minute după ce ai sărit va fi prea târziu, pentru totdeauna.
Dacă nu bagi bine de seamă, îţi vei îngropa toată viaţa în venin şi în lacrimi,
– iar pe urmă poate şi în iad.
Ia pildă de la atâţia, până nu ajungi să ia alţii pildă de la tine!

13. Desigur că, cu prilejul nunţii voastre, s-ar putea afla şi oameni care vor vrea să-l bage în casă şi pe diavolul cu păcatele lui şi cu lucrurile lui.
Dar voi să vă împotriviţi cu toată puterea şi să împiedicaţi cu orice preţ aceasta.
Chiar dacă jumătate dintre nuntaşi s-ar supăra şi ar pleca.
Mai bine să plece ei decât să plece Hristos de la nunta şi din casa voastră.

14. Lăsaţi mai bine să plece oricine decât să plece Domnul Iisus de la voi.
Rămâneţi lângă Domnul chiar dacă şi părinţii voştri şi rudeniile voastre ar fi de altă părere.
Căci numai atunci casa voastră va fi şi va rămâne plină de lumina şi de bucuria lui Dumnezeu.
Ferice de soţii care încep şi care petrec toată căsnicia lor cu Hristos.
Cu El întreaga lor viaţă va fi o plăcută sărbătoare de nuntă.
Prelungită până în veşnicie!

15. Vai de căsniciile otrăvite, care încep cu neascultarea voii lui Dumnezeu, prin înjugări nepotrivite şi păcătoase!
Jugul nepotrivit e totdeauna greu şi usturător: ori te sugrumă, ori te roade.
Un corb cu un porumbel niciodată nu pot face cuib fericit.
Iar dacă totuşi încep cu nădejdea că se vor înţelege, cu vremea, ce folos bun ar putea ieşi din aceasta?
O mie de porumbei vor ajunge să se facă corbi până când un corb se va face un porumbel.
Nu trebuie iad mai aprins decât o căsnicie fără Hristos şi fără ai Săi.
„Căsnicie”, în cazul acesta, nu vine de la „casă”, ci de la „caznă”.

16. Domnul porunceşte îngerilor Săi să ne păzească în toate căile noastre,
deşi unele dintre aceste căi nu sunt din cele pe care pot merge îngerii cu bucurie după noi.
Fiindcă, cu cât un credincios ajunge în stări mai rele şi mai nefericite,
mai nepotrivite cu starea lui şi cu numele său,
cu atât el are mai multă nevoie de Hristos şi de izbăvirea Sa… (Ps. 91).

17. De locurile rele este mult mai uşor să ne ferim, ca să nu ajungem în ele, decât să scăpăm tocmai curaţi după ce am ajuns acolo.
Dumnezeu are totdeauna grijă să ne ferească şi să ne scape de primejdiile şi de nenorocirile pe care noi nu le putem vedea şi nu le putem feri.
Dar de primejdiile pe care noi le vedem şi de care noi ne putem feri, suntem noi datori să ne ferim…
Să ne şi ferim deci!

Traian Dorz, din “Piatra Scumpã”

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *