Traian Dorz

Pentru tine eşti

Fiecare om este un singuratic pe pământ. Până la urmă urmelor el rămâne singur în faţa tuturor lucrurilor şi răspunsurilor sale. Nimeni nu-l poate nici înlocui în împlinirea datoriilor lui şi nimeni nu-i poate nici lua osânda sau răsplata sa pentru împlinirea sau neîmplinirea acestora.

Numai Domnul nostru Iisus Hristos ne-a luat o dată locul fiecăruia dintre noi, pe Crucea Golgotei, atunci când a venit să ispăşească păcatul nostru, al fiecăruia personal, pentru ca noi, fiecare, primind iertarea Sa prin credinţă, să putem să ne împărtăşim personal, fiecare, de iertarea Tatălui Ceresc. Nimeni altcineva nu poate lua locul altora.

Dacă eşti înţelept, pentru tine eşti înţelept – spune Sfânta Scriptură. Dacă eşti batjocoritor, tu singur vei suferi! …

Încă o dată trebuie să repetăm un mare adevăr mereu uitat: că omul nu-şi face decât lui însuşi binele sau răul pe care îl face altuia sau altora.

Lucrând pentru Dumnezeu, sau împotriva Lui, tot ce omul trimite în sus, prin circuitul rânduielilor aşezate de Dumnezeu, se întoarce înapoi peste capul său. Cu mai multă putere şi greutate.

Lucrând pentru semenii săi, sau împotriva lor, tot ce omul trimite la dreapta sau la stânga sa, prin acelaşi circuit al rânduielilor dumnezeieşti, se întoarce asupra vieţii sale.

Astfel binele sau răul, binecuvântarea sau blestemul, facerea sau nefacerea adusă altora nu sunt adevărate decât pentru acela care le face. Lui Dumnezeu nu-i putem face nici bine, nici rău, El este deasupra Binelui şi a Răului. Pe El nu-L putem nici îmbogăţi, nici păgubi – El este stăpânul tuturor. Pe El nu-L putem nici mângâia, nici lovi – El este de neatins. Iar între noi şi semenii noştri este întotdeauna Dumnezeu.

O, Marele nostru Dumnezeu, Care ne-ai dorit fericiţi prin iubire, Îţi mulţumim că ne-ai pregătit o mântuire veşnică prin Jertfa Domnului Iisus Hristos. Te rugăm, ajută-ne pe toţi să primim această mântuire personală, iar apoi să lucrăm şi să luptăm pentru păstrarea ei, căci nimeni nu poate face acest lucru în locul nimănuia dintre noi. Ajută-ne pe fiecare la aceasta.

Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns