Anunţuri

Luna noiembrie – PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN 365 DE ZILE (Anul 2023)

În Almanahul «Iisus Biruitorul» pe anul 2023 găsim și de această dată un plan de citire a Bibliei. Pentru a ne fi totul ușor și la îndemână, publicăm într-un document organizat un plan de citire a Bibliei pe anul acesta, care poate fi accesat la următorul link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bs–bVF8QLNeuh6cCCCx1hU1PFDgcSZlgpWHrY4FoCQ/edit#gid=1249329185

În document, este pus alături Vechiul Testament de Noul Testament, pentru cine dorește să citească numai o parte.

Totodată, pentru a ne motiva îndeajuns unul pe altul, documentul este editabil și fiecare poate să își treacă numele său și să bifeze în fiecare zi progresul parcurgerii planului de citit.

„O, Doamne Duhule Sfinte, trezeşte-ne foamea şi setea după Cuvântul Sfânt şi călăuzeşte-ne în tot adevărul Său. Amin.” (Traian Dorz)

Slăvit să fie Domnul!

(În documentul de mai sus se regăsește planul de citire pentru fiecare lună, iar, mai jos, arătăm cum arată planul pentru luna decembrie)

(În documentul de mai sus se regăsește planul de citire pentru fiecare lună, iar, mai jos, arătăm cum arată planul pentru luna noiembrie)

(În documentul de mai sus se regăsește planul de citire pentru fiecare lună, iar, mai jos, arătăm cum arată planul pentru luna octombrie)

(În documentul de mai sus se regăsește planul de citire pentru fiecare lună, iar, mai jos, arătăm cum arată planul pentru luna septembrie)

(În documentul de mai sus se regăsește planul de citire pentru fiecare lună, iar, mai jos, arătăm cum arată planul pentru luna august)(În documentul de mai sus se regăsește planul de citire pentru fiecare lună, iar, mai jos, arătăm cum arată planul pentru luna iulie)

luna aprilie

(mai jos, planul pentru luna martie)

plan de citire pe luna martie
plan de citire pe luna februarie

(planul pentru luna ianuarie)

plan de citire pe luna ianuarie

*

„Cercetaţi Cartea Domnului şi citiţi, că nimic din acestea nu lipseşte. Căci gura Domnului a poruncit şi suflarea Lui le-a adunat“ (Isaia 34, 16).

„Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele Tale, mai mult decât mierea în gura mea“ (Ps. 118, 103).

„Dumnezeu Cel iubitor de oameni luminează nevăzut cugetele noastre prin Sfintele Scripturi.“ (Sf. Ioan Gură de Aur)

„Toată Scriptura este de la Dumnezeu insuflată şi folositoare nouă spre mântuire.“  (Sf. Vasile cel Mare)

Părintele Iosif Trifa a spus de atâtea ori și ne spune apăsat și nouă astăzi:

„Toată lupta vieţii mele a fost să fac pe toţi oamenii să cunoască şi să iubească, să adâncească şi să trăiască Cuvântul cel Sfânt al lui Dumnezeu – Biblia.

Dacă aş avea un glas de tunet care să se audă peste tot pământul, aş striga un singur cuvânt: oamenilor, citiţi, iubiţi şi trăiţi Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Cel din urmă cuvânt al vieţii mele aş dori să fie: «Citiţi Biblia!»

Cine a gustat din dulceaţa cerească, cine a gustat Cuvântul lui Dumnezeu – Biblia, acela a aflat că acest Cuvânt dumnezeiesc este mai dulce decât mierea pentru cerul gurii sale, după cum scrie Psalmul 118/119, 103. Acela nu va mai simţi foamea şi setea după desfătările şi plăcerile lumeşti niciodată.

Biblia, fiind Cartea lui Dumnezeu, trebuie citită cu credinţă, cu rugăciune şi cu ajutorul Duhului Sfânt, Care este Duhul Adevărului şi al Vieţii. Numai aşa ne vom afla în ea Adevărul şi Viaţa, adică pe Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Răscumpărătorul sufletelor noastre, Care este Miezul Sfintelor Scripturi şi pe Care ni-L descopere numai Cuvântul şi Duhul Sfânt.”

Poate de multe ori ne întrebăm de ce este necesar să citim întreaga Sfântă Scriptură? De ce să nu ne fie destul doar o carte sau un capitol? Știm că în cele pământești nu mâncăm numai un fel de mâncare, ci din toate. Desigur, unele mâncăruri sunt mai slabe, altele mai tari, unele mai asortate, altele mai puțin. Însă toate ne sunt de folos. Așa și Sfânta Scriptură, conține cărți, capitole sau poate doar câteva pagini cu anevoie de parcurs, dar este și timpul de a avea un examen cu noi înșine, cât de hotărâți suntem să ducem la bun sfârșit ceea ce am început.

Drept încheiere, lăsăm cuvintele fratelui Traian să ne motiveze îndeajuns:

,,(…) Să-şi obişnuiască familia a citi, a cunoaşte, a asculta şi a împlini Cuvântul Sfintelor Scripturi.

Să cugete zi şi noapte la poruncile Domnului, învăţându-le şi păzindu-le cu fapta şi cu vorba, cât mai ascultător şi smerit.

Să ia totdeauna parte, cu dragoste, râvnă trează şi evlavie, împreună cu fraţii şi surorile noastre, la adunările de şcoală biblică – şi să-şi deschidă totdeauna mintea şi inima spre a învăţa să cunoască şi să împlinească mai bine voia lui Dumnezeu în care ne călăuzeşte Biblia.

Să înveţe pe de rost şi să reţină versete şi chiar capitole întregi din ea, la care să mediteze când nu o are, ori când îi va fi luată.

Iar pentru adevărata înţelegere a textelor sfinte, să ia drept călăuză scrierile Sfinţilor Părinţi, care, printr-o viaţă de sfinţenie, au fost luminaţi de acelaşi Duh Sfânt Care a insuflat întreagă Sfânta Scriptură.”

Citate extrase din cartea: ,,Dreptarul învățăturii sănătoase” – Editura «Oastea Domnului» – Sibiu, 2001, capitolul: Despre Sfânta Scriptură,
capitol pe care îl recomandăm a fi citit în întregime.

Lasă un răspuns