Anunţuri

Plan de citire al Bibliei pe anul 2024

În Almanahul «Iisus Biruitorul» pe anul 2024 găsim și de această dată un plan de citire a Bibliei. Pentru a ne fi totul ușor și la îndemână, publicăm într-un document organizat un plan de citire a Bibliei pe anul acesta, care poate fi accesat la următorul link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YEEhlJkpOIASt07oyYg-JUcR7WU1ELdgnX__q4PjBCg/edit?usp=sharing

În document este pus alături Vechiul Testament de Noul Testament. În acest fel, cititorii pot alege dacă doresc să parcurgă doar numai Noul Testament, ori numai Vechiul Testament, ori amândouă.

Totodată, pentru a ne motiva îndeajuns unul pe altul, documentul este editabil și fiecare poate să își treacă numele său și să bifeze în fiecare zi progresul parcurgerii planului de citit.

„O, Doamne Duhule Sfinte, trezeşte-ne foamea şi setea după Cuvântul Sfânt şi călăuzeşte-ne în tot adevărul Său. Amin.” (fr. Traian Dorz)

Slăvit să fie Domnul!

*

Din Dreptarul învățăturii sănătoase:

„Cercetaţi Cartea Domnului şi citiţi, că nimic din acestea nu lipseşte. Căci gura Domnului a poruncit şi suflarea Lui le-a adunat“ (Isaia 34, 16).

„Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele Tale, mai mult decât mierea în gura mea“ (Ps. 118, 103).

„Dumnezeu Cel iubitor de oameni luminează nevăzut cugetele noastre prin Sfintele Scripturi.“ (Sf. Ioan Gură de Aur)

„Toată Scriptura este de la Dumnezeu insuflată şi folositoare nouă spre mântuire.“  (Sf. Vasile cel Mare)

*

„Toată lupta vieţii mele a fost să fac pe toţi oamenii să cunoască şi să iubească, să adâncească şi să trăiască Cuvântul cel Sfânt al lui Dumnezeu – Biblia.

Dacă aş avea un glas de tunet care să se audă peste tot pământul, aş striga un singur cuvânt: oamenilor, citiţi, iubiţi şi trăiţi Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Cel din urmă cuvânt al vieţii mele aş dori să fie: «Citiţi Biblia!»

Cine a gustat din dulceaţa cerească, cine a gustat Cuvântul lui Dumnezeu – Biblia, acela a aflat că acest Cuvânt dumnezeiesc este mai dulce decât mierea pentru cerul gurii sale, după cum scrie Psalmul 118/119, 103. Acela nu va mai simţi foamea şi setea după desfătările şi plăcerile lumeşti niciodată.

Biblia, fiind Cartea lui Dumnezeu, trebuie citită cu credinţă, cu rugăciune şi cu ajutorul Duhului Sfânt, Care este Duhul Adevărului şi al Vieţii. Numai aşa ne vom afla în ea Adevărul şi Viaţa, adică pe Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Răscumpărătorul sufletelor noastre, Care este Miezul Sfintelor Scripturi şi pe Care ni-L descopere numai Cuvântul şi Duhul Sfânt.”

Părintele Iosif Trifa

*

De aceea, oricine intră în Oastea Domnului trebuie:

,,(…) Să-şi obişnuiască familia a citi, a cunoaşte, a asculta şi a împlini Cuvântul Sfintelor Scripturi.

Să cugete zi şi noapte la poruncile Domnului, învăţându-le şi păzindu-le cu fapta şi cu vorba, cât mai ascultător şi smerit.

Să ia totdeauna parte, cu dragoste, râvnă trează şi evlavie, împreună cu fraţii şi surorile noastre, la adunările de şcoală biblică – şi să-şi deschidă totdeauna mintea şi inima spre a învăţa să cunoască şi să împlinească mai bine voia lui Dumnezeu în care ne călăuzeşte Biblia.

Să înveţe pe de rost şi să reţină versete şi chiar capitole întregi din ea, la care să mediteze când nu o are, ori când îi va fi luată.

Fratele Traian Dorz

*

(În documentul de mai sus se regăsește planul de citire pentru fiecare lună, iar, mai jos, arătăm cum arată planul pentru luna ianuarie)