Meditaţii Traian Dorz

Porumbelul s-a întors

Cântarea Duhului Sfânt – Facere 8, 11

Ce mare bucurie a fost venirea porumbelului în mijlocul celor ce-l aşteptau plini de spaimă şi de speranţă în prima corabie salvatoare, după marea încercare a potopului!

Pogorârea porumbelului cu ramura verde a deschis corabia, a pecetluit jertfa şi a dezvăluit larg, frumos şi strălucit curcubeul Noului Legământ dintre Dumnezeu şi omenire, prin Noe.

Pogorârea porumbelului în corabie vestea sfârşitul lucrării făcute de Judecată şi de Dreptate şi începutul lucrării făcute de iertare şi dragoste. Chipul lui simboliza pacea, curajul şi neprihănirea.

Pogorârea porumbelului la Iordan aducea tot aceeaşi veste slăvită şi închipuia tot aceleaşi virtuţi slăvite: Vestea cea Bună a păcii cu Dumnezeu, care era mesajul Evangheliei mântuitoare în Hristos, Curajul, care însoţea până la supremul sacrificiu misiunea aceasta în lume, şi Neprihănirea, care se capătă numai în acest unic fel şi care singură poate deschide Porţile Veşnice ale cerurilor şi care poate da dreptul de iertare şi moştenire Acolo, la masa şi în prezenţa lui Dumnezeu.

Pogorârea Duhului Sfânt – acest rost l-a avut şi acest har l-a adus pe pământ.

El S-a pogorât în mijlocul apostolilor – asemenea primului porumbel în mijlocul unor oameni trecuţi printr-un potop – care stăteau închişi şi înfricoşaţi şi ei ca într-o corabie îngustă. Venirea Duhului Sfânt cu putere şi cu cutremur le-a umplut şi lor sufletele de pace, de curaj şi de neprihănire. Pace – în părtăşia lor cu Dumnezeu; curaj – în lupta lor cu Satana; şi neprihănire – în toată fiinţa lor în desfăşurarea acestei lupte şi în păstrarea acestei păci.

După trecerea noastră – la naşterea din nou – prin răscumpărarea Jertfei Crucii, ca prin Golgota noastră, în viaţa noastră, a fiecăruia dintre noi, trebuie să aibă loc pogorârea Duhului Sfânt, revărsarea puterii Lui care ne aduce şi nouă pacea, curajul şi neprihănirea.

Şi anume: pacea cu Dumnezeu şi pacea lui Dumnezeu.

Apoi curajul din Dumnezeu şi curajul pentru Dumnezeu.

Şi, în rodul acestora, neprihănirea în Dumnezeu şi neprihănirea cu Dumnezeu.

Slavă veşnică Ţie, Prea Sfinte Duh, Cerescule Porumbel, Care prin pogorârea Ta ne-ai adus pacea, puterea şi proslăvirea de la Tatăl nostru Ceresc în Numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos!

Te rugăm, pogoară-Te mereu şi rămâi pe totdeauna peste noi şi în noi, spre a ne păzi şi ajuta în toate luptele şi încercările noastre, până ce vom ajunge pe totdeauna la lumina şi strălucirea Împărăţiei Tale.

Amin.

TRAIAN DORZ

Hristos – Pâinea noastrã zilnicã

Lasă un răspuns