Ioan Marini

Poruncă nouă dau vouă: să vă iubiţi unii pe alţii cum Eu v-am iubit pe voi ( VIII )

– Ioan 13, 34 –

Căderea morală a creştinilor e mult mai mare decât se crede. Ura dintre protestanţi, catolici şi ortodocşi întrece orice închipuire. Dar pe ce cuvânt din Evanghelie se întemeiază această duşmănie? Desigur, pe nici unul! Această ură vine din deosebirea de credinţă. Deosebiri aduse de oameni. Fiecare pretinde că el e adevărat creştin şi îi urăşte pe toţi cei care nu cred ca el. Fiecare Biserică se numeşte „unică, adevărată şi apostolească Biserică“. Dar nici catolicii, nici ortodocşii, nici protestanţii nu sunt adevărata Biserică a lui Hristos, dacă din Biserica lor lipseşte iubirea. Toţi sunt „eretici“ în faţa iubirii creştineşti. Singură iubirea e semnul prin care se poate dovedi că o Biserică este a lui Hristos. Cât de dureros este că, în timp ce creştinii sunt dezbinaţi din cauza „credeelor“, anarhiştii, socialiştii, ateiştii şi necredincioşii îşi fac mendrele, ruinând şi săpând la temelia creştinătăţii şi a lumii. Da, da, din cauză că Armata Domnului este dezbinată, multe bătălii sunt pierdute… Creştinii trebuie să fie prieteni, camarazi, tovarăşi şi fraţi. Ei trebuie să creadă unul altuia, să se ajute unul pe altul. Dacă noi, în calitate de creştini şi fraţi, nu vom lupta împreună în marea bătălie contra a tot ce e fals şi rătăcit, dacă noi nu vom lucra împreună, alături, în via Domnului, pentru a cultiva fructele credinţei şi dacă noi nu ne vom uni toate puterile contra valurilor furtunoase ale păcatului, atunci vai nouă, căci, în loc de lumina lumii, suntem scandalul lumii. Vrem noi să ne găsească Domnul aşa? Fraţilor, vreţi ca venirea Domnului să ne afle în duşmănie şi ceartă?

„Să ne trezim, fraţi şi surori,

să nu ne prindă somnul,

căci au venit ai zilei zori,

curând sosi-va Domnul!“

Ioan Marini, din vol. “Gânduri creştine” (vol. 1)

Lasă un răspuns