Mărturii Meditaţii

POSTUL A AJUNS LA MODĂ ÎN LUMEA DOAMNELOR

Se va introduce şi în lumea domnilor? O interesantă constatare

În lumea doamnelor şi domnişoarelor e la modă aşa-numita „talie zveltă”, adică corpul zvelt, fără grăsime. Şi, pentru a fi în curent cu moda, domnişoarele şi doamnele s-au pus din greu pe post, ca să nu se îngraşe, iar cele grase, să slăbească.

În lumea doamnelor din societatea înaltă nu se mai mănâncă aproape deloc carne, ci numai mâncări uşoare: le­gume, poame etc., care nu îngraşă şi care micşorează grăsimea.

Fireşte, acesta-i un post lumesc; un post ce n-are nimic cu mântuirea sufle­tului. Dimpotrivă, el se face pentru „a plăcea lumii”, adică un fel de post ce duce la păcat.

Totuşi el lasă o constatare. De când cu acest „post”, domnetul femeilor e cu mult mai sănătos. Medicii au făcut unanima constatare că acest „post”, acest fel de hrănire uşoară, a redus cu 50 de pro­cente bolile din domnetul femeilor.

Încântaţi de această constatare, se face azi propagandă ca şi în lumea dom­nilor să se introducă moda acestui post.

Şi iacă aşa, se adevereşte că postul ajută nu numai sufletul, ci şi corpul şi să­nătatea trupească a omului.

Şi iacă aşa, se adevereşte înţelep­ciunea Bisericii şi a Sf. Părinţi de a aşeza sfintele posturi.

Când doamnele şi domnii vor intro­duce şi postul cel pus de Biserică şi Bi­blie – atunci vor simţi că sunt cu ade­vărat sănătoşi.

De altcum, Biblia ne arată de la în­ceput postul ca o cerinţă a mântuirii – şi despre aceasta vom mai scrie.

«Isus Biruitorul» nr. 10-11-12 / 17 martie 1935, p. 11

Alte tâlcuiri la Evanghelii ale Părintelui Iosif Trifa
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2016

Lasă un răspuns