Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Postul e plăcut lui Dumnezeu

Postul e plăcut lui Dumnezeu

Postul e plăcut lui Dumnezeu

Domnul nu voieşte înfrânare nefolositoare, care nu-i sfinţeşte pe cei care o fac. Trăieşte în ne­vinovăţie, păzeşte poruncile lui Dumnezeu, crede tare că ferindu-te de orice gând rău, de orice faptă rea vieţuieşti după legea lui Hristos. Iată postul cel adevărat, iată postul plăcut lui Dumnezeu.

Postul pe care voieşti să-l păzeşti ţine-l aşa: mai întâi de toate, fereşte-te de orice vorbă urâtă, de orice dorinţă rea şi îţi păstrează inima curată de deşertăciunile lumii acesteia. Dacă păzeşti acestea, postul va fi desăvârşit.

Astfel, dacă de la post am aşteptat mult folos pentru îndreptarea moravurilor, am dori să fie post în toate zilele, dându-ne aievea seama de meritele lui; nici n-am fi posomorâţi şi îngrijoraţi când îl aşteptăm.

Pe omul cu un cuget bine aşezat, care are grijă de sufletul său, nu-l va putea mâhni nici un lucru, ci el va avea parte de curată şi necurmată desfătare. Că e aşa, auziţi azi pe Sfân­tul Pavel sfătuindu-ne şi zicând: „Bucu­raţi-vă pururea întru Domnul şi iarăşi zic: bucuraţi-vă! (Filip. 4, 4).

Ioan Marini, din vol. “Gânduri creştine” (vol. 1)

Author: admin

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *