Mărturii Meditaţii

Pr. Arhim. Andrei Coroian – Șapte înțelesuri duhovnicești pe scurt la cele șapte cuvinte ale Sf. Apostol Pavel. (Efeseni 6.10-17)

„Staţi, deci, tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcaţi fiind cu platoşa dreptăţii, şi încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii. În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu.„(Efeseni 6.10-17)

1. A sta tare înseamnă a sta cu inima în Dumnezeu. El este singurul tare, singurul în veci neclintit. A avea conștiința și inima pătrunse de credintă, de iubire, de bucurie, de evlavie, de toate faptele credinței și ale iubirii creștine. Cunoașterea și trăirea împreunate, aduc în suflet nădejdea neclintită. Prin nădejde neclintită, izvorâtă din credință, iubire și smerenie, creștinul stă tare în Hristos -Dumnezeu.

2. Mijlocul să vă fie încins cu adevarul.
Adevarul este Persoana Iisus Hristos, din care izvorăsc toate adevărurile. Eu sunt Calea, Adevărul și Viața, zice Domnul. (Ioan.14.6 )
Mijlocul este centrul inimii noastre duhovnicești. Centrul spritual al ființei umane, locașul lui Dumnezeu, al Preasfintei Treimi. În centru inimii duhvnicești, mijlocul ființei noastră, este altarul unde odihnește Dumnezeu, așa cum Hristos, Dumnezeu, odihnește pe masa Sfântului Altar, în Tainele Sfintei Împărtășanii și ale Sfântului Mir, prezent neîncetat pe Sfânta Masă.
Acest altar al inimii, trebuie încins, înconjurat cu adevarul, adică cu harul și puterea lucrătoare care izvorăște din Persoana divino-umană a lui Iisus Hristos . El este ușa Tatălui, modalitatea de a intra în comuniune de iubire cu Tatăl, cu întreaga Sfântă Treime. Hristos-Adevărul trebuie să încingă inima, mintea, ochii, sufletul și trupul nostru, prin prezența Sa. Ea este vizuală, auditivă, simțitoare, așa cum în biserică, ca locaș de cult, îl vedem pe Hristos în icoane, îl auzim în Sfânta Evanghelie, îl simțim în rugăciune, cântare și Sfânta Împărtășanie.

3.Îmbrăcați fiind cu platoșa dreptății .
Aceasta înseamnă a avea o conștiință curată, dreaptă, cinstită și sfântă. Când conștiința este curată, dreaptă și sfântă, omul se simte în singuranță. Mai mult decât dacă ar fi îmbărcat în fier sau în oțel. Poate să stea în mijlocul ispitelor vrăjmase, să primească mii de lovituri, căci nu simte nimic. Este îmbrăcat în armura harului lui Dumnezeu, care odihnește asupra, tocmai datorită legăturii interioare, unirii duhovnicești, pe care o are cu Acesta..

4. Încălțați picioarele voastre, gata fiind pentru evanghelia păcii.
Picioarele simbolizează faptele bune, după cum cuvintele în limbaj biblic sunt numinte mâini. Picioarele voastre să fie încălțate, mâinile lucrătoare. Să lucrezi evanghelic, să iubești și să binecuvintezi chiar pe vrășmasi. Să fii curat, nevinovat și blând ca porumbelul, dar înțelept ca șarpele. ( Matei 10.16) Să faci fapte bune cu scop bun, sfânt, evanghelic, pentru Hristos, pentru iubirea Lui. Nu din interes sau superficial. Fapta bună are suflet si trup. Trupul fiind fapta propriu-zisă, iar sufletul este scopul. Scopul este cel care rămâne. Faptele bune să le facem dezinteresați, cu iubirea, pacea și râvna lui Hristos, fără a aștepta răsplată. Pentru faptele bune, nu numai că nu vom fi răsplătiți aici pe pămând, dar s-ar putea să fim chiar și prigoniți. Fericiți vom fi dacă se va întâmpla așa! ( Matei 5.11) Bucurați-vă și vă veseliți căci plata voastră este în ceruri ! (Matei 5.12)

5. În toate luați pavăza credinței. Credința lucrătoare prin iubire și prin smerenie, este o armă și o putere pe care vrăjmașul nu o cunoaște și nu o poate birui. El crează ispite nenumărtate, prin inteligența, rațiunea și logica sa. Crează capcane, ambuscade, furtuni… Îm mod rațional, logic, de multe ori, nu mai ai cum să biruiești. Prin inteligență poți să ieși din situație uneori. ( vezi cazul cu banul dajdiei, când prin inteligență Hristos a depășit ispita ), dar nu întotdeuna. În situații grele, fără ieșire, apelezi la soluția crediței.
Iată un exemplu: Diavolul stârnește furtună și vânt pe mare. Este o realitate, o ispită foarte grea. Logic, rațional, apostolii, nu aveau soluție. Atunci vine salvarea prin soluția credinței. Prin credința în Hristos, Petru a mers pe valuri ca pe uscat. Credința presupune rugăciune, care întărește și sporește credința. Rugăciunea, strigătul către Hristos, îl scapă pe Petru de scufundare. Iar strigătul și rugăciunea apostolilor a potolit și liniștit furtuna, totul revenind la normalitate.

6. Luați și coiful mântuirii.
Coiful este nădejdea neclintită în mântuirea care o dă Dumnezeu. Poți să fii condamnat la închisoare sau la moarte. Ești expus unui accident, unei morți iminente. Te rogi lui Dumnezeu, ca să scapi precum Petru și ești salvat în ultima secundă. Încă ceva. Poate să nu fii salvat, poate voia lui Dumnezeu este ca tu să mai trăiești. Aici se arată nădejdea neclintită în bunătatea și puterea lui Dumnezeu. Bucură-te, căci prin credință, iubire și rugăciune, ai nădejde mânturii. Mergi la Dumnezeu cu bucurie. Spune: Când este voiata Ta, Doamne și Stăpâne, abia aștept să se împlinească Mie a trăi este Hristos, iar a muri câștig..(Filipeni 1.21 )

7. Și sabia Duhului, care cuvântul lui Dumnezeu.
Cuvântul lui Dumnezeu, este cea mai puternică armă de pe pământ și din cer. Ești încorjurat de dușmani care te silesc să zici și să faci un lucru neplăcut lui Dumnezeu. Sau prieteni care te trag la păcat. Nu o să poți mult lupta cu ei. Tu postind când ei nu postesc, tu rugându-te când ei nu se roagă, tu slăvind pe Dumnezeu, când ei hulesc. Nu poți lupta la infinit doar cu proriile tale arme: așa sunt eu, așa-mi stă în caracter…ș.a.m.d.. Vei avea nevoie de Dumnezeu în inima ta, lucru care vine prin rugăciune. De cuvântul lui Dumnezeu pe limba ta, fapt care vine din studiu Sfintei Scripturi. Eu fac așa sau așa, căci așa spune cuvântul lui Dumnezeu…
Sfântul Antonie cel Mare, care a trăit o sută cinci ani, dintre care nouăzeci ca monah si stareț, în slujba lui Dumnezeu, a sintetizat:
Dacă vrei să te mântuiești împlinește aceste lucruri:
1.Oriunde mergi ( oriunde te-ai afla ) să-L ai pe Dumnezeu în fața Ta. Să-l ai în față (nu în spate sau lateral ). Dumnezeu să fie modelul tău absolut, în toate câte faci și vorbești. Să fie mereu în fața ta..
2 În tot ce faci să ai mărturie din Sfânta Scriptură. Iată necesitatea cunoașterii cuvântului Sfintei Scripturi, pentru al trăi în viața ta ( Ps. 1.2).De exemplu îți vine gând să mergi la munte..
Să vedem ce spune Scriptura despre munte. ,, Ridicat-am ochii mei la munti, de unde va veni ajutorul meu. Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a facut cerul si pamantul. (Ps.120.1,2).
Muntele în limbajul duhovnicesc al Sfintei Scripturi, simbolizează desăvârșirea, înălțimea duhovnicească. Cugetând la cuvântul Domnului, nu vei merge la munte doar ca un drumeț oarecare, ci ca trăitor duhovnicesc, ca un rugător..
3. Să nu te miști degrabă din locul tău..
A treia recomandare a Sfântului Antonie este statornicia. Orice lucru început să-l duci la îndeplinire. Să fii statornic, stăruitor, consecvent și perseverent, cu faptele și cuvintele tale. Amin.

Iată șapte înțelesuri duhovnicești pe scurt la cele șapte cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel.

Pr. Arhim. Andrei Coroian
Deva. 3.05.2020.

Lasă un răspuns