Mărturii

Pr. Claudiu Melean – Cuvânt la Înălţarea Domnului

Evanghelia din Joia Înălţării Domnului (Luca 24:36-53)

24:36  Şi acestea grăind ei, şi Însuşi Iisus a stat în mijlocul lor şi le-a zis lor: Pace vouă.

24:37  Iar ei, spăimîntîndu-se şi înfricoşîndu-se, li se părea că văd un duh.

24:38  Şi a zis lor: Ce sînteţi tulburaţi? Şi pentru ce se suie gînduri în inimile voastre?

24:39  Vedeţi mîinile şi picioarele Mele, că Însumi Eu sînt; pipăiţi-Mă şi vedeţi, că duhul nu are carne şi oase, precum Mă vedeţi pe Mine avînd.

24:40  Şi acestea zicînd, le-a arătat lor mîinile şi picioarele.

24:41  Şi încă necrezînd ei de bucurie şi mirîndu-se, le-a zis lor: Aveţi ceva de mîncare aici?

24:42  Iar ei au dat Lui o parte de peşte fript şi dintr-un fagur de miere.

24:43  Şi luînd înaintea lor a mîncat.

24:44  Şi a zis lor: Acestea sînt cuvintele care am grăit către voi, încă fiind cu voi, că trebuie a se plini toate cele scrise în Legea lui Moisi şi în Proroci şi în Psalmi pentru Mine.

24:45  Atunci le-a deschis mintea lor ca să înţeleagă Scripturile.

24:46  Şi a zis lor că: Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi a treia zi să învieze din morţi.

24:47  Şi să se propovăduiască întru numele Lui pocăinţa şi iertarea păcatelor în toate neamurile, începînd de la Ierusalim.

24:48  Iar voi sînteţi mărturii acestora.

24:49  Şi iată, Eu trimit făgăduinţa Tatălui Meu întru voi, iar voi şedeţi în cetatea Ierusalimului, pînă ce vă veţi îmbrăca cu Putere de sus.

24:50  Şi i-a scos pe ei afară pînă în Bethania; şi ridicîndu-şi mîinile sale, i-a blagoslovit pe dînşii.

24:51  Şi a fost cînd i-a blagoslovit pe ei, S-a depărtat de la dînşii, şi Se înălţa la cer.

24:52  Iar ei închinîndu-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare.

24:53  Şi erau în toată vremea în biserică, lăudînd şi binecuvîntînd pe Dumnezeu. Amin.

Lasă un răspuns