Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Prin mâinile tale îţi lucrezi veşnicia

Prin mâinile tale îţi lucrezi veşnicia

Prin mâinile tale îţi lucrezi veşnicia

Meditaţie la Apostolul din Duminica a 2-a după Paşti (a Sf. Toma)

O, dacă-n alte mâini mai bune
Te-ai folosi de harfa mea,
Iisuse, ia-mi-o şi-o dă celui
ce Te-ar slăvi mai mult cu ea.

(Traian Dorz)

În Duminica Sf. Ap. Toma, pericopa ce se citeşte la apostol ne pune în faţă lucrări care s-au săvârşit prin mâinile Sfinţilor Apostoli şi ale celor implicaţi în conducerea templului. Sunt însă atât de diferite aceste lucrări despre care ne vorbeşte Sf. Luca, pentru că, prin mâinile noastre, se pot face multe lucruri. Cu ele noi putem lucra fie la mântuirea noastră, fie la osânda noastră veşnică.

„Prin mâinile apostolilor” (v. 12) se făceau lucruri extraordinare, minuni nemaivăzute, tămăduiri nesperate. Toţi cei care se aflau în suferinţă tânjeau să întâlnească aceste mâini pentru a se putea vindeca. Unii ca aceştia, fără speranţă de vindecare, priveau la mâinile apostolilor ca la o binecuvântare cerească.

Datoria lor nu era să facă minuni, ci să ducă vestea mântuirii. Dar şi aceste dovezi văzute erau necesare, după cum găsim scris în meditaţiile fratelui Traian Dorz: „Domnul Iisus i-a trimis pe Apostolii Săi nu să facă minuni şi semne, ci să propovăduiască Evanghelia mântuirii Sale. Dar mulţimea sufletelor cărora li se adresau Apostolii era tot bieţii oameni măcinaţi de boli, chinuiţi de lipsuri, apăsaţi de nedreptate, care aveau mai întâi tot marea nevoie să fie despovăraţi trupeşte – şi apoi vor vedea de cele sufleteşti.”1

„…au pus mâna pe apostoli şi i-au băgat în temniţa obştească” (v. 18). Din cauza faptului că arhiereii şi saducheii s-au umplut de pizmă, până aici nu a mai fost decât un pas. De ce să fie ucenicii lui Hristos aclamaţi şi căutaţi de popor, doar pe noi trebuie să ne caute şi să ne aclame, îşi vor fi spus ei. Dar şi mâinile lor aveau aceeaşi datorie de a ajuta pe cel sărman şi încercat. Moise, prin Lege, i-a învăţat clar şi cu privire la vrăjmaşi: „De vei vedea asinul vrăjmaşului tău căzut sub povară, să nu te faci că nu-l vezi, ci ridică-l împreună cu el” (Ieş 23, 5). Iar mâinile lor nu se opresc aici, ci merg până acolo încât „…bătându-i, le-au poruncit să nu mai vorbească în numele lui Iisus” (v. 40). Ce grozăvie! Năpăstuiţii priveau la prezenţa apostolilor şi la mâinilor lor ca pe o unică şansă de a fi vindecaţi, iar ceilalţi – cu mâinile lor ridicate asupra lor – doreau să oprească această manifestare a harului dumnezeiesc. Pentru că aceştia, asupritorii, „…n-au lege, nici conştiinţă, nici Dumnezeu. Aceştia au numai pântece şi numai pofte. Ca fiarele şi ca iadul”2

Şi noi, cei de astăzi din Lucrarea Oastei, suntem recunoscători unor mâini care mult au scris şi au îndemnat pe calea mântuirii întregul popor. Nici măcar, în boală şi durere, aceste mâini nu se odihneau, nici ziua şi nici noaptea… Mâinile slăbuţe ale Părintelui Iosif Trifa au hrănit şi încă hrănesc sufleteşte o mulţime de creştini.

Undeva, am citit despre o răstignire care-L întruchipa pe Domnul Hristos fără mâini, iar acolo se spunea că, la baza răstignirii, cineva a pus o placă pe care scria: «Voi sunteţi mâinile Mele». Aşadar, în timpul vieţii noastre, noi trebuie să facem această lucrare. Să fim mâinile Domnului – ca o binecuvântare pentru semenii noştri aflaţi în suferinţă şi necaz, să fim şi să avem mâini care îşi pun amprenta în societatea în care aceştia trăiesc.

Semnele de pe mâinile Domnului Iisus – de care avea să se încredinţeze Sf. Ap. Toma – sunt şi ele dovada dragostei Sale pentru fiecare dintre noi. Sânge a curs din ele pentru mine şi pentru tine, cititorule. Dar, oare, mâinile mele şi ale tale ce semne poartă? Ce mărturisesc ele? De ce se îngrijesc mai mult? De rugăciune sau doar de strângerea gunoaielor (Filip 3, 8)? Domnul să ne ajute în tot lucrul cel bun, pentru ca, prin mâinile noastre, să putem lucra la mântuirea noastră şi a celor din jurul nostru. Amin.

Florin MIHOLCA

1 Traian Dorz, Hristos – puterea apostoliei, vol. I, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 2010, p. 25. 2 Ibidem, p. 38

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *