Meditaţii

Privegheaţi împreună cu Mine

„Rămâneţi aici şi privegheaţi împreună cu Mine.” (Matei 26, 38)Trăim într-o noapte încercată de somn sufletesc. Niciodată parcă somnul păcatelor n-a fost aşa de dulce şi de ispititor ca azi… Trăim parcă noaptea din pilda celor zece fecioare, când somnul ispiteşte din greu pe cei ce priveghează. Trăim parcă noaptea din Ghetsimani, când Domnul nu-i putea ţine treji nici pe apostoli.Scumpul meu, să ştii că este o vreme grea pentru mântuirea sufletului. Somnul e mai dulce decât oricând, ispitele sunt mai mari ca oricând, privegherea s-a făcut mai grea decât oricând…Somnul cel mai greu este cel de dinaintea revărsatului zorilor…, de dinaintea miezului nopţii, de dinaintea strigării: Iată Mirele vine!…Să priveghem, dar, fraţii mei!Ferice de cei ce vor fi aflaţi priveghind…

Părintele Iosif Trifa