Anunţuri

Program de master pentru formarea interpreţilor în limbajul mimico-gestual la universitatea de stat din Piteşti

Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 515 / 1999, privind înfiinţarea Centrului Naţional de pregătire, catehizare şi misiune ortodoxă pentru deficienţii de auz din Patriarhia Română şi Diaspora cu sediul la Piteşti, Legea 448 / 2006, privind Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, respectiv Ordinul ministrului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi al ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate, publicat în M.O. 662 / 27 septembrie 2007, începând cu toamna acestui an, la Universitatea de Stat din Piteşti – Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfânta Muceniţă Filofteia”, se va organiza un program de studii postuniversitare pentru formarea interpreţilor autorizaţi în limbajul mimico-gestual, intitulat Teologie – Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual, elaborat în conformitate cu standardele Uniunii Europene şi acreditat A.R.A.C.I.S.
Având în vedere și necesitatea uniformizării slujirii în limbajul mimico-gestual la nivelul întregii Patriarhii Române și Diaspora, necesitatea formării de: interpreți ai limbajului mimico-gestual și interpreți ai limbajului specific persoanei cu surdocitate, pregătirea de personal specializat autorizat, cunoscători ai limbajului mimico-gestual, preoți și cântăreți bisericești în comunitățilelocale ale surzilor, ghizi pentru mănăstiri sau muzee, interpreți care să traducă în limbajul mimico-gestual emisiunile posturilor de televiziune sau profesori în centrele școlare specializate pentru surzi și hipoacuzici.

Vă anunțăm că cei care doresc să participe la cursurile de masterat mai sus prezentate în vederea obținerii autorizării de interpret în limbajul mimico-gestual se pot înscrie la acest program de studii postuniversitare, căruia i-au fost alocate 50 de locuri,dintre care 7 locuri sunt fără taxă atribuite în ordinea mediilor de absolvire a facultății, se pot face la secretariatul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfânta Muceniţă Filofteia” din Piteşti (Str. Gheorghe Doja, nr. 41, cod 110253, Piteşti, jud. Argeş, România, telefon: 0348 / 453 311), până la 1 octombrie 2009.

Acte necesare la dosarul de înscriere:

• Diplomă Bacalaureat – original
• Diplomă Licenţă – original
• Foaia matricolă de la Facultate – original
• Certificat de naştere – copie legalizată
• Certificat de botez – original
• Carte de identitate – copie
• Două fotografii – tip buletin
• Adeverinţă medicală
• Taxa de înscriere – 100 lei
• Taxa de înmatriculare – 100 lei

Taxa de şcolarizare este în valoare de 2.500 lei pe an; prima tranşă este de 800 lei şi trebuie plătită până la 01 octombrie 2009.
Nu se desfăşoară concurs de admitere.

Aşa cum ştiţi, această binecuvântată Lucrare cu surdomuţii este un „copil” al Oastei Domnului prin iniţiatorul ei – Părintele Onu Constantin.
Iar ceea ce Părintele Onu a iniţiat prin cursurile de Master la Facultatea de Teologie Piteşti, cu aprobarea Sfântului Sinod al BOR, este tot o parte a acestei Lucrări, ridicată la un nivel mai înalt.

De aceea încurajăm pe toţi absolvenţii de Facultate de Teologie, şi nu numai, să pună înaintea Domnului această sfântă chemare şi – dacă vor simţi îndemnul – să se grăbească să se înscrie la această formă de pregătire pentru slujirea acestor prea „mici fraţi” ai Domnului (Matei 25.40).

Lasă un răspuns