Poezie Traian Dorz

Rãtãcitule, întoarce!

Rãtãcitule, întoarce
repede acasã,
leneşule, scoalã iute,
lasã totul, lasã,
tu ologule aleargã,
slabule, grãbeşte,
– Uşa-i gata sã se-nchidã
Mirele soseşte!

Întristatule, – priveşte
bucuria vine,
chinuitule, – mai rabdã
zilele-s puţine,
înfrânatule, – mai poartã
sfânta ta cãtuşã,
iatã Mirele soseşte
Mirele-I la uşã!

Rugãciune, – mai suspinã,
Milã, – mai ajutã,
Priveghere, – mai aşteaptã,
Pace, – mai sãrutã,
Dragoste, – mai arzi curatã,
Dor, – mai stãruieşte,
– iatã Mirele S-aratã,
Mirele soseşte!

de Traian Dorz

Lasă un răspuns