Mărturii Meditaţii

ROADELE DUHULUI

Acum duminică avem praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, iar Apostolul Pavel, în a sa Epistolă către Gala­teni (5, 22) scrie că „Roada duhului este: dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, credinţa, blândeţile, înfrânarea poftelor”. Faţă de acestea, apostolul spune că roadele „trupului” şi ale păcatului sunt: „desfrânările, slujba idolilor, vrajbele, sfezile, zavistiile, gâlcevile, împărecherile, beţiile”.

Creştinilor! Ispitiţi-vă şi căutaţi pe care din aceste două feluri le aveţi în sufletul vostru şi în purtările voastre. Românilor! Cercetaţi-vă şi spuneţi pe care din aceste două feluri le aveţi în casa voastră şi în ţara voastră. Se pare că le avem, în cele mai multe locuri, pe cele din urmă. Avem „desfrânările”, care au făcut din unele oraşe şi sate adevărate Sodome. Avem „slujba idolilor”: lăcomia de a face „câştiguri”, bani şi plăceri. Avem apoi din belşug în politică, în oraşe şi în sate: „vrajbele, zavistiile, împărecherile”.

Să îngenunchem dar, în praznicul Duhului, şi să cerem pogorârea focului sfânt şi curăţitor peste noi şi stările noastre: Duhul adevărului, vino şi te sălăşluieşte la noi! Duhul dreptăţii, pogoară-te între noi, ca să te simţim toţi, pe tot locul! Sălăşluieşte-te la noi şi între noi, Duhul înţelegerii şi pune capăt cumplitelor certe şi dezbinări între fraţi! Pogoară-te, Duhul „înfrânării poftelor” şi trezeşte în oamenii de azi dorul după o viaţă mai curată, mai sufletească, trezeşte dorinţa sfântă după înălţimile curate ale virtuţilor evanghelice! Duhul înţelepciunii şi temerii de Dumnezeu, înţelepteşte-ne pe toţi, ca să înţeleagă toţi că numai pe temelia de piatră a credinţei şi moralului au putut neamurile clădi mărire statornică.

Vino, Duhul dragostei deaproapelui, şi ia cuţitul lăcomiei din mâna şi inima celor ce „pândesc pe văduva şi săracul”, ca să facă câştig din lipsurile lor. Te aşteptăm şi pe Tine, Duhul muncii creatoare, să vii, să te sălăşluieşti în aceste vremuri şi între aceşti oameni care „numai banul îl vânează şi câştigul fără muncă” (Emi­nescu).

Şi acum în urmă, pentru Tine îngenunchem, Duhul înnoirii şi primenirii oamenilor şi moravurilor! Vino, focul Duhului curăţitor, şi curăţeşte aluatul cel vechi şi ne dospeşte „aluat nou” şi „frământătură nouă”!

«Lumina Satelor» nr. 21 / 4 iunie 1922, p. 1

Părintele Iosif Trifa la zile de sărbătoare
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2016

 

Lasă un răspuns