Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Roadele păcatului sunt orbirea ochilor minţii

Roadele păcatului sunt orbirea ochilor minţii

Roadele păcatului sunt orbirea ochilor minţii

10. Lucrarea păcatului, urmarea sa şi roadele sale sunt orbirea ochilor minţii, nepăsarea simţirilor inimii şi neîntoarcerea vieţii, adică pierderea mântuirii şi prăbuşirea în infernul veşnic.

11. Păcatul orbeşte ochii omului, îi întunecă raţiunea şi îi suceşte mintea
– la început ca o ceaţă, apoi ca o noapte din ce în ce tot mai neagră, până când îl orbeşte de tot, ca să nu mai vadă prăpastia în care se aruncă pe el şi pe acela care îl urmează.

12. Ochii de care vorbeşte mai mult Domnul înseamnă mintea, căci mintea omului este luminătorul şi îndrumătorul vieţii sale.
De aceea ispititorul luptă mai întâi ca să întunece mintea omului, abătând-o de la calea cea sănătoasă a voii lui Dumnezeu spre ceea ce este rău şi necurat, adică spre voia sa.

13. A doua ispită şi al doilea păcat reuşesc mult mai repede să-l înşele pe om. Inima care se uneşte de la început, bucuroasă, cu păcatul simte din ce în ce tot mai multă plăcere să se tăvălească în mocirla în care a ajuns, acoperindu-se tot mai mult, ca porcul mistreţ cu scoarţa noroioasă, în aşa fel, încât n-o mai poate stră-punge nimic.

14. De la unii vânători de mistreţi am auzit că ade-seori un astfel de animal nu poate fi împuşcat din cauza noroiului în care s-a tăvălit toată viaţa lui, noroi care, vara uscându-se pe el, îi devine o scoarţă tare ca piatra. În astfel de scoarţă poţi trage cu puşca în zadar, că alicele nu mai prind, chiar glonţul adeseori ricoşează din pielea lui.
Cam astfel arată şi o inimă tăvălită de ani îndelungaţi prin păcate şi prin nelegiuiri.

15. Poţi trage cu săgeata Cuvântului Sfânt într-o inimă acoperită cu scoarţa păcatului şi poţi să tot loveşti în ea cu Sabia Duhul Sfânt, şi poţi să tot încerci s-o înmoi cu lacrimile dragostei sau în cântările pocăinţei, sau cu rugăciunile şi rugăminţile mântuirii, – că ea rămâne adesea împietrită şi uscată, până când este aruncată în focul gheenei (In 15, 6; Mt 3, 10; 13, 41-42).

16. Dragă suflet tânăr care încă nu cunoşti orbia cumplită şi împietrirea satanică a păcatului, vino la Domnul Iisus Hristos, vino alergând acum, vino, alipeşte-te de El.
Vino, El doreşte să te scape şi numai El te poate apăra, ca să nu cazi şi tu în prăpastia orbirii şi împietririi. Vino până n-ai ajuns la starea din care nu mai poţi veni.

17. Iar tu, cel care aluneci ca pe un povârniş primejdios spre prăpastie, ascultă şi tu şi strigă către Domnul Iisus.
Întinde-ţi mâinile către El şi roagă-L pe El să te scape, până când nu este prea târziu.
Iar după ce El te va dezlega şi te va izbăvi, fii cu grijă, să nu mai priveşti la păcat, spre a nu te orbi şi robi din nou.
Voieşte cu toată puterea ta să te mântuieşti – şi te vei mântui!

18. Vino tu, suflet căzut, tu, peste ai cărui ochi s-au depus grei şi groşi nori ai lăcomiei după păcate, şi peste a cărui inimă s-au aşezat straturile grele şi uscate ale noroiului în care te tăvăleşti atât de mult şi atât de demult…
Tu, care eşti atât de adânc căzut – o, tu ai nevoie de o pocăinţă ceva şi mai adâncă decât este adânc păcatul pe care l-ai făptuit. Voieşte puternic – şi Dumnezeu te va ajuta.

19. Hristos doreşte şi poate să te izbăvească, numai tu să voieşti şi să doreşti cu toată puterea ta această izbăvire.
Dar fii cu grijă, căci cu cât ţi-e mai greu astăzi să te ridici, cu atât îţi este mai uşor mâine să cazi din nou.
Voieşte să rămâi luminos – şi vei rămâne!

20. Iată, taina puterii în cuvânt, iată, trăinicia, curajul şi biruinţa în fapte şi iată, roadele vieţii, toate-toate stau în acest lucru: voinţa ta de a rămâne în Hristos; voinţa ta de a umbla călăuzit de Duhul Sfânt; voinţa ta de a face voia lui Dumnezeu.
Mare este puterea unei astfel de voinţe. Şi mare es-te răsplata ei.
Doamne şi Dumnezeul nostru, dăruieşte-ne-o şi ne o ţine puternică până la ultima biruinţă.
Amin.

6. PUTEREA VOINŢEI NOASTRE
Lupta cea bună / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2007

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *