Mărturii Meditaţii

România este o comoară îngropată (aşa a zis un străin despre noi)

Şi are multă dreptate. Vedem şi noi că suntem o ţară plină cu toate comorile.

Doar nici o altă ţară din lume nu e binecuvântată de la Dumnezeu cu atâtea daruri ca ţara noastră. Avem tot ce ne trebuie în ţară la noi: bucate, vite, sare, păduri, băi, petrol etc., şi totuşi stările din ţara noastră nu sunt aşa cum ar trebui să fie.

Suntem săraci într-o ţară bogată şi plină de comori. Străinul englez care a zis vorbele de mai sus găseşte pricina acestui lucru în aceea că nu ştim pune în valoare bogăţiile ţării noastre prin muncă şi pricepere. Va fi şi aceasta una din pricini, dar, pe lângă asta, mai avem una.

Ţara noastră are şi comori sufleteşti îngropate.

Părinţii şi bătrânii noştri ne-au lăsat scumpe comori sufleteşti: datini bune, purtări curate, cinste, omenie etc. Aceste comori sufleteşti stau îngropate şi de aceea au ieşit la suprafaţă gunoaiele, samsarii, ticăloşii, gheşeftarii. Dar nădejdea să nu ne-o pierdem. Odată şi odată aceste comori vor ieşi ele la suprafaţă şi putregaiul zilelor noastre va fi spulberat de vânturile îndreptării.

Bogăţii şi comori nepreţuite zac îngropate în pământul, în apele, în munţii acestei ţări şi în sufletul acestui popor.

Să le scoatem prin credinţă şi prin muncă, pentru ca să ne cucerim locul ce ni se cuvine de mult între celelalte ţări şi popoare.

P. Trifa

«Lumina Satelor» nr. 12 din 1924

După spusele Părintelui Iosif, Oastea Domnului este chemată să stimuleze, să ajute şi să dezgroape aceste comori sufleteşti ale neamului nostru românesc şi creştinesc, spre ridicarea prestigiului ţării noastre prin dăruire până la eroicul act al jertfei, pentru a-L mărturisi întregii noastre naţiuni pe Iisus Hristos cel Răstignit şi trăirea învăţăturilor evanghelice în frumoasa curăţie de „fecioară înţeleaptă“.

VELESCU, MOISE

Profetul vremilor noastre. – Sibiu: Oastea Domnului, 1998

vol. 3

Lasă un răspuns