Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Rugăciune pentru pace în Ucraina şi în toată lumea

Rugăciune pentru pace în Ucraina şi în toată lumea

Rugăciune pentru pace în Ucraina şi în toată lumea

9 – Dumnezeu n-a vrut să fie războaiele între oameni.
Tot Cuvântul Lui îndeamnă şi obligă pe toţi oamenii la pace, la iertare şi la dragostea dintre popoare şi dintre indivizi,
osândind pe cei care nu le ascultă.

10 – Dar Dumnezeu a ştiut că prin înşelăciunea păcatului şi prin firea lor hrăpăreaţă şi necredincioasă, desfrânată şi trufaşă, – vor fi mulţi oameni şi multe popoare care niciodată nu se vor mulţumi cu cât au, oricât de largi le-ar fi hotarele,
oricât de multe prăzile
şi oricât de ruşinoase purtările
şi nu se vor mulţumi cu cât au cuprins, cu cât au prădat, cu cât au nelegiuit şi nedreptăţit pe alţii.
Ci vor căuta mereu să cuprindă, să prade, să invadeze pe cei care nu se pot, sau nu se ştiu apăra de ei.

11 – Dumnezeu a îngăduit lupta de apărare împotriva celui hrăpăreţ şi nedrept.
Dar când se vor întâmpla nenorocirile acestor invazii vrăjmaşe,
care tot din cauza păcatelor poporului sunt îngăduite
– cel mai dintâi şi cel mai puternic mijloc de apărare şi de luptă, rămâne tot rugăciunea şi pocăinţa adâncă înaintea lui Dumnezeu.
În lăcaşurile Lui de rugăciune…”

Traian Dorz, din „Păşunile Dulci”

*

Rugăciune pentru pace în Ucraina şi în toată lumea

Privim alături de întreaga lume cu nelinişte la evenimentele care se desfăşoară în ultimele zile în Ucraina. Țara vecină trece printr-o perioadă foarte dificilă… a început războiul.

Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru pace în Ucraina și în lume, pentru oprirea confruntărilor sângeroase, pentru a fi izbăviți de izbucnirea unui nou război mondial!

Doamne Dumnezeul părinţilor noştri, Cel bogat în milă şi în bunătate, Ziditorule a toată făptura cea văzută şi nevăzută, Domn al Păcii şi al Vieţii, Oceanul cel nemărginit al Iubirii! Tu L-ai trimis pe pământ, pe Unicul Fiul Tău Cel Iubit, pe Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care și-a dat viaţa Sa pentru toată lumea. El ne-a îvăţat să ne iubim unul pe altul şi să nu răsplătim rău pentru rău.

Ascultă strigătul robilor tăi care cer îndurare şi pace, pentru ţara Ucraina, pentru Biserica Ta şi pentru toată lumea. Pentru rugăciunile Presfintei Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria şi pentru ale tuturor Sfinţilor Tăi,

Te rugăm, Multmilostive Doamne, iartă-ne nouă toată greşala cea de voie şi fără de voie şi opreşte războiul şi mânia, potoleşte toată răutatea şi dezbinarea în ţara Ucraina şi în tot pământul. Cu Harul Sfântului Tău Duh îmblânzeşte inimile oamenelor înrăiţi, opreşte cu Puterea Ta Dumnezeiască toată lucrarea cea rea a vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi care doresc războaie şi stăpânire cu nedreptate.

Fă să fie pace, Doamne, dragoste şi bună înţelegere în casa noastră, între conducătorii ţărilor şi între toate popoarele. Dăruieşte-ne înţelepciune şi dragoste unul către altul ca în pace să trăim, luminează-ne mintea noastră, ca să te iubim pe Tine din tot sufletul, şi pe apropele nostru ca pe noi înşine, că Tu eşti Împăratul Păcii şi Mântuitorul sufletelor noastre şi Ţie slavă şi mulţumire îţi înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Sorin Micuțiu

Author: Editor

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *