Oastea Domnului

Rugăciune

Iisus Hristos,

Marele nostru Dumnezeu şi Mântuitor,

Slavă veşnică Ţie!

Tu, Care dinainte de început ai fost Ideea Tatălui, Înţelepciunea Tatălui, acelaşi Gând cu Tatăl,

Tu, Care la început ai fost Cuvântul Tatălui, Puterea Tatălui, Împreună-Creator cu Tatăl,

Tu, Care Te-ai Întrupat apoi după voia Tatălui, spre a răscumpăra creaţiunea căzută…

Tu, Care astfel ai devenit Temelia mântuirii fiecăruia dintre noi şi a tuturor,

Tu, Care ai trimis pe Duhul Sfânt să desăvârşească Zidirea Bisericii Tale vii şi veşnice

şi Care, prin Duhul, chemi acum mereu noi lucrători prin care să duci la îndeplinire rostul acestui Slăvit Trup al Tău, care este Biserica Ta cea vie,

fii slăvit în etern şi etern!

Te rugăm, cheamă, alege şi desăvârşeşte mereu tot mai mulţi, tot mai sfinţi, tot mai înţelepţi şi tot mai harnici împreună-lucrători cu Tatăl, cu Fiul şi cu Sfân­tul Duh,

pentru ca această Dumnezeiască Operă să fie făcută cât mai măreaţă, cât mai frumoasă şi cât mai grabnic,

cuprinzând toate cerurile şi tot pământul…

Prin ea să se plece, în Numele Tău, orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ…

şi orice limbă să mărturisească şi să strige în etern şi etern:

Slavă veşnică Ţie,

Marele nostru Mântuitor şi Dumnezeu

Iisus Hristos!

Traian Dorz
Împreună lucrători cu Dumnezeu – Ed. a 2-a, rev. – Sibiu : Oastea Domnului, 2013

Lasă un răspuns