Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Rugãciunea particularã și calea Pãrinților

Rugãciunea particularã și calea Pãrinților

Rugãciunea particularã și calea Pãrinților

În Biserica Ortodoxă, rugăciunea personală sau particulară are anumite particularităţi. Aşa cum rătăcirile de la dreapta credinţă strică mai mult sau mai puţin toate aspectele vieţii duhovniceşti, tot aşa specificul ortodox îşi pune pecetea pe toate manifestările credinţei, chiar şi pe rugăciune.

Potrivit Tradiţiei Ortodoxe probată şi adeverită de Sfinţii Părinţi, rugăciunile personale ar trebui să cuprindă trei aspecte:

1) rugăciunile obişnuite, care se găsesc în cărţile de rugăciuni pe care orice credincios râvnitor care are cuget bisericesc le foloseşte (Rugăciunile dimineţii, Rugăciunile de seară, Canonul de umilinţă şi Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos, Paraclisul Maicii Domnului…; rugăciuni ce se află în Ceaslov şi Psalmii grupaţi în catisme, aşa cum îi găsim în Psaltire ş.a).

2) Rugăciunile spontane şi libere; acestea de regulă sunt scurte, dar mai ales simple, fără împletituri retorice, fără „multă vorbărie”, fără imaginaţii şi exaltări emoţionale, fără a stârni aprinderi artificiale; Căldura inimii pe care se cuvine să o punem în rugăciune este altceva decât devierile pe care unii le consideră semne ale evlaviei;

3) şi rugăciunea lui Iisus. Rugăciunea lui Iisus înseamnă pur şi simplu repetarea formulei evanghelice foarte scurte: „Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă pe mine păcătosul”. Mărturiile sfinţilor adeveresc cu prisosinţă că această rugăciune are putere să cureţe inima, să lumineze mintea, să risipească taberele demonilor şi să atragă harul lui Dumnezeu, desigur atunci când este rostită cu stăruinţă şi „după lege”. Pentru început, se poate rosti de o sută de ori dimineaţa şi seara, dar şi în timpul liber, aşa încât mintea să nu hoinărească. O regulă preţioasă pentru cele trei feluri de rugăciune este aceasta: „Să închizi mintea în cuvintele rugăciunii” (Sf. Ioan Scărarul).

În rugăciunile lor particulare, Sfinţii Părinţi au folosit toate aceste forme de rugăciuni cu roade foarte bogate. Reproducem o mărturie mobilizatoare a Sfântului Cuv. Porfirie, care nu mai are nevoie de comentarii: „Eram pe de-a-ntregul în rugăciune. Voiam singurătate şi Psaltire. Dar şi «Doamne Iisuse…». Într-o seară îmi făceam rugăciunea. Era noapte, pustietate. Natura era scăldată de lună… Am spus multe din Psaltire apoi «Doamne Iisuse…». La un moment dat, m-am ridicat în picioare şi am spus pe de rost Pavecerniţa1 . Apoi, rugându-mă Maicii Domnului, mi-a apărut chipul Născătoarei de Dumnezeu, aşezată pe tron şi înconjurată de cetele îngerilor, arhanghelilor, serafimilor, mucenicilor, cuvioşilor, prorocilor. În faţa acestei măreţii am îngenuncheat ca un nevrednic şi am început să rostesc cu putere: «Nepătată, neîntinată, nestricată, fără prihană, Preacurată Fecioară, a lui Dumnezeu mireasă, Stăpână…»2 . M-a cuprins o frică sfântă atunci când o rază luminoasă, venind de la Preasfânta, mi-a atins capul pe care-l plecam smerit, pentru marea mea nevrednicie…” (Ne vorbeşte Părintele Porfirie, Ed. Egumeniţa, p. 85).

Citind această mărturisire, oricare cititor atent şi sincer va primi nu numai râvna de a se ruga mai mult, ci şi înduplecarea inimii de a se ruga „după lege”. Cine vorbeşte întru cunoştinţă şi cu sinceritate despre „Biserica străbună” va îmbrăţişa cu drag şi această particularitate a Bisericii, adică va practica cele trei feluri ale rugăciunii particulare. Desigur că pentru aceasta nu trebuie să-şi trădeze „tipicul” inimii, ci numai să-l formeze şi să-l educe potrivit cu drumul şi duhul Părinţilor.

1 Pavecerniţa este o rânduială de rugăciuni care se află în Ceaslov. În mănăstiri, aceasta se face de către toţi vieţuitorii îndată după masa de seară. Dar ea poate fi citită cu mult folos şi cu bucurie şi de mireni.

2 Rugăciune cuprinsă în rânduiala Pavecerniţei. Rugãciunea particularã și calea Pãrinților

Preot Petru RONCEA

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *