Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul

Doamne şi Stăpânul vieţii mele,
Duhul trândăviei, al grijii de multe
al iubirii de stăpânie si al grăirii în deşert
nu mi-l da mie!

Iar duhul curăţiei, al gândului smerit,
al răbdării şi al dragostei,
dăruieşte-mi mie, slugii Tale!

Aşa, Doamne, Împărate,
dăruieşte-mi ca să-mi văd greşelile mele
şi să nu osândesc pe fratele meu,
că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.

Un comentariu deosebit asupra textului acestei rugăciuni, scris de teologul Olivier Clement  găsim aici.

Lasă un răspuns