Traian Dorz

Rugăciunile tuturor sfinţilor

Ce scumpe sunt înaintea Domnului rugăciunile tuturor sfinţilor Săi! Orice rugăciune izvorâtă dintr-un suflet sfânt care Îl iubeşte şi-L laudă pe Dumnezeu este ca un plăcut fum de tămâie înălţat până la cer. Ca un plăcut parfum de la cea mai aleasă floare, care învăluie Făptura Divină a lui Hristos.

În acest loc din Apocalipsa se vorbeşte de nişte noi întâmplări care vor avea loc în vremea aceea în ceruri şi pe pământ.

La aceste întâmplări vor lua parte: Mielul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, şi îngerii Lui cei mai puternici. Dar în toată desfăşurarea acestor taine mari vor avea o însemnată parte de lucru rugăciunile sfinţilor Domnului din ceruri şi de pe pământ, fiindcă este scris: rugăciunile tuturor sfinţilor.

Când Biserica cea vie şi luptătoare de pe pământ este în Hristos, ea este una cu Biserica cea triumfătoare, care este în El, din ceruri.

Hristos este Capul întregii Biserici, atât a părţii de pe pământ, cât şi a părţii ei care este în ceruri.

Prin credinţă şi prin Duhul Sfânt, noi, cei vii în Hristos, de aici, suntem una cu ei, cei vii, care sunt în ceruri. Iar conlucrarea noastră împreună prin rugăciune şi laudă aduce lui Dumnezeu o slujbă unită şi la fel de bine primită şi de bine plăcută Lui.

Când credincioşii Domnului care sunt dincoace de hotarul veşniciei sunt cu adevărat într-o stare după voia lui Dumnezeu, ei sunt în Hristos, cu tot felul lor de gândire, de simţire şi de umblare. Fiindcă ei sunt plini atunci de Duhul Sfânt, Care este sfinţirea lor.

Atunci ei sunt un singur trup şi cu credincioşii Domnului care sunt dincolo de hotarul timpului, în veşnicie.

După cum mădularele inferioare sunt unite cu mădularele superioare ale aceluiaşi trup prin aceeaşi inimă, prin acelaşi sânge, prin aceiaşi nervi.

Duhul Sfânt face legătura dintre noi, cei de jos, şi ei, cei de sus, după cum sângele unui trup întreţine viaţa şi îndrumarea tuturor.

Sufletul meu şi fiul meu iubit, caută să rămâi mereu una în Duhul cu toţi cei ce sunt în Hristos, de sus şi de jos.

Uneşte-ţi rugăciunile cu ei pentru împlinirea voii lui Dumnezeu şi atunci vei fi şi tu totdeauna puternic şi fericit colaborator cu Dumnezeu în împlinirea marilor Lui Taine.

Slavă veşnică Ţie, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru, Care ai vrut să ne faci una cu Tine şi să ne iei şi pe noi părtaşi prin rugăciunile noastre la tot ce faci şi vei face Tu! Ajută-ne să fim găsiţi în orice vreme vrednici de Tine.

Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

2 Comments

  • Paraschiva Moldovan 28 decembrie 2011

    Slavit sa fie Domnul ! Amin !Amin ! Amin ! Doamne fii cu noi ajutane a face voia Ta cea Sfanta ,in toata vremea si in tot locul.

  • lucia 28 decembrie 2011

    Ma inchin Duhului Sfant coborat peste acest frate Traian Dorz care a pus in penelul dansului Cuvant de Iubire de Dumnezeu care mangaie si indeamna la ascultare. Slavit fie Tatal , Fiul Intrupat si Duhul Cel Sfant in Numele Carora ne inchinam cu totii, amin!

Lasă un răspuns