Mărturii Oastea Domnului

”Rugați-vă neîncetat și bucurați-vă în Domnul!”


Aşa îi îndemna Sfântul Apostol Pavel pe tesaloniceni, în cartea I, capitolul 5, versetul 17. Rugăciunea şi bucuria duhovnicească sunt cele două aripi ce ne înalţă tot mai sus spre o stare după voia lui Dumnezeu. Sfântul Pavel trăia el mai întâi ceea ce scria mai apoi fraţilor. Şi oricine îşi dă silinţele poate să vadă că acesta este adevărul.

Rugăciunea ne pune în legătură cu Dumnezeu şi ne face să-i iubim pe fraţii cu care mergem pe acelaşi drum şi suntem călăuziţi de acelaşi Duh. Împreună cu ei am simţit în inimile noastre bucuriile duhovniceşti pentru care am mulţumit mereu lui Dumnezeu Care ni le-a mai îngăduit încă. Şi trebuie să-I mulţumim mai ales pentru frumoasa Lucrare a Oastei în care am avut aceste trăiri sfinte.

O, dar mai sunt suflete care n-au avut parte de astfel de bucurii şi mă întreb, de ce? Sigur că vor fi multe motive pentru mulţi, eu cred însă că dacă ne-am lega mai mult de lucrul Domnului, motivele ar cădea de la sine. Sfântul Pavel zice: „Pot totul în Hristos Care mă întăreşte“ (Fil. 4, 13). Nu toţi pot face totul. Dar Sfântul Apostol Pavel a putut face.

Fratele meu, şi eu şi tu suntem chemaţi de Sfântul Pavel când zice: „Călcaţi pe urmele mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos“. Oastea Domnului nu are alte urme decât pe ale sfinţilor: Sf. Pavel, Sf. Ioan Gură de Aur, Părintele Iosif Trifa şi pe ale multor alţi Sfinţi Părinţi care au umblat pe aceste urme sfinte şi scumpe nouă.

Să ne cercetăm pe noi în lumina acestui cuvânt sfânt şi să vedem până unde am ajuns! În Psalmul 138, 23-24, psalmistul zice în rugăciunile lui: „Cercetează-mă, Dumnezeule, vezi de este calea fărădelegii în mine şi du-mă pe calea veşniciei!“. O, de aş putea să strig cu un glas care să se audă până la capătul lumii: Veniţi, fraţilor, părinţilor, mamelor şi copiilor, veniţi de-L aflaţi şi voi pe Domnul, căci El vă duce pe calea veşniciei!

Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi! – strigă Biblia, prin Isaia proorocul, în cap. 55, versetul 6. Căutaţi-L în Biserica noastră bună şi străbună! Căutaţi-L în adunările Oastei Domnului! El Însuşi a spus: „Unde vor fi doi sau trei adunaţi în numele Meu, Eu sunt în mijlocul lor“ (Matei 18, 20).

Aici veţi găsi rugăciunea neîncetată şi bucuria duhovnicească pe care ni le recomandă Sf. Apostol Pavel. De altfel, toţi cei care au ascultat acest glas trăiesc deja bucuriile duhovniceşti. Acesta cred că este actul de identitate al unui ostaş al Domnului: rugăciunea şi bucuria duhovnicească.

Slăvit să fie Domnul!

Marin GUGULEANU

Lasă un răspuns