Oastea Domnului

Să citim împreună Sfânta Scriptură! – 9, 36- 62

36. Şi când a trecut glasul, S-a aflat Iisus singur. Şi ei au tăcut şi nimănui n-au spus nimic, în zilele acelea, din cele ce văzuseră.

37. În ziua următoare, când s-au coborât din munte, L-a întâmpinat mulţime multă.

38. Şi iată un bărbat din mulţime a strigat, zicând: Învăţătorule, rogu-mă Ţie, caută spre fiul meu, că îl am numai pe el;

39. Şi iată un duh îl apucă şi îndată strigă şi-l zguduie cu spume şi abia pleacă de la el, după ce l-a zdrobit.

40. Şi m-am rugat de ucenicii Tăi ca să-l alunge, şi n-au putut.

41. Iar Iisus, răspunzând, a zis: O, neam necredincios şi îndărătnic! Până când voi fi cu voi şi vă voi suferi? Adu aici pe fiul tău.

42. Şi, apropiindu-se el, demonul l-a aruncat la pământ şi l-a zguduit. Iar Iisus a certat pe duhul cel necurat şi a vindecat pe copil şi l-a dat tatălui lui.

43. Iar toţi au rămas uimiţi de mărirea lui Dumnezeu. Şi mirându-se toţi de toate câte făcea, a zis către ucenicii Săi:

44. Puneţi în urechile voastre cuvintele acestea: Căci Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor.

45. Iar ei nu înţelegeau cuvântul acesta, căci era ascuns pentru ei ca să nu-l priceapă şi se temeau să-L întrebe despre acest cuvânt.

46. Şi a intrat gând în inima lor: Cine dintre ei ar fi mai mare?

47. Iar Iisus, cunoscând cugetul inimii lor, a luat un copil, l-a pus lângă Sine,

48. Şi le-a zis: Oricine va primi pruncul acesta, în numele Meu, pe Mine Mă primeşte; iar oricine Mă va primi pe Mine, primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Căci cel ce este mai mic între voi toţi, acesta este mare.

49. Iar Ioan, răspunzând, a zis: Învăţătorule, am văzut pe unul care, în numele Tău, scoate demoni şi l-am oprit, pentru că nu-Ţi urmează împreună cu noi.

50. Iar Iisus a zis către el: Nu-l opriţi; căci cine nu este împotriva voastră este pentru voi.

51. Şi când s-au împlinit zilele înălţării Sale, El S-a hotărât să meargă la Ierusalim.

52. Şi a trimis vestitori înaintea Lui. Şi ei, mergând, au intrat într-un sat de samarineni, ca să facă pregătiri pentru El.

53. Dar ei nu L-au primit, pentru că El se îndrepta spre Ierusalim.

54. Şi văzând aceasta, ucenicii Iacov şi Ioan I-au zis: Doamne, vrei să zicem să se coboare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut şi Ilie?

55. Iar El, întorcându-Se, i-a certat şi le-a zis: Nu ştiţi, oare, fiii cărui duh sunteţi? Căci Fiul Omului n-a venit ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască.

56. Şi s-au dus în alt sat.

57. Şi pe când mergeau ei pe cale, zis-a unul către El: Te voi însoţi, oriunde Te vei duce.

58. Şi i-a zis Iisus: Vulpile au vizuini şi păsările cerului cuiburi; dar Fiul Omului n-are unde să-Şi plece capul.

59. Şi a zis către altul: urmează-Mi. Iar el a zis: Doamne, dă-mi voie întâi să merg să îngrop pe tatăl meu.

60. Iar El i-a zis: Lasă morţii să-şi îngroape morţii lor, iar tu mergi de vesteşte împărăţia lui Dumnezeu.

61. Dar altul a zis: Îţi voi urma, Doamne, dar întâi îngăduie-mi ca să rânduiesc cele din casa mea.

62. Iar Iisus a zis către el: Nimeni care pune mâna pe plug şi se uită îndărăt nu este potrivit pentru împărăţia lui Dumnezeu.

* * *

Când privim în  icoana Sfintei Evanghelii de astăzi neputința Apostolilor în fața unui tată îndurerat și a copilului său bolnav, ne cuprinde și pe noi același sentiment de tristețe, pe care l-au avut ei, când l-au întrebat pe Mântuitorul : ” Pentru ce noi nu am putut să-l vindecăm, sa-l eliberăm de demon ? “
Domnul nostru Iisus Hristos a trăit și de această dată tot  o mare tristețe văzând că  cei ce iau urmat trei ani de zile Lui, nu au căpătat armele credinței, ale  rugăciunii  și ale postului.
Din perspectiva spirituală de azi, îi înțelegem totuși pe Apostoli pentru că deși erau aproape de Hristos, încă nu erau una cu El. Li se dădea din când în când, puterea harului, ca atunci când au fost trimiși la propovaduire ( Marcu 6, 7-13 ), dar nu aveau permanența harului, pe care au primit-o abia de la Cincizecime, prin Botezul cu foc al Duhului Sfânt.
Prin această îndrăzneală a virtuții harice și noi putem înfrânge adversitățile, dinăuntru și din afară, încât să putem spune cu Sfântul Apostol Pavel : ” Până în ceasul de acum, flămânzim și însetosăm și suntem goi și  pătimim și suntem pribegi.  Ocărați fiind grăim de bine; prigoniți fiind, rabdăm; huliți fiind mângâiem! ” ( 1 Corinteni 4 , 11-13 )
Iată a venit clipa ca și noi să urmăm lui Hristos! Mântuirea omului nu este nimic altceva decât Hristos cel făcut prezent în mijlocul nostru acum și aici. Nu s-a putut realiza minunea mântuirii lunaticului prin ucenicii care au stat doar alături de Hristos, dar nu erau întru Hristos. Aftfel spus, niciun om nu va putea mântui niciodată pe cel de lângă el. Doar Hristos o va face atunci când este prezent mai întâi în acela .
Atunci când pui în practică, pentru totdeauna  îndemnul  Mântuitorul, că rugăciunea ne scapă de demon și de focul veșnic, ne scapă de focul conștiinței dar mai înainte, de aprinderea poftelor, iar postul  va potoli navalirea patimilor și va  seaca izvorul pornirilor păcatoase, atunci vă începe să ia chip Hristos în tine.
Acest răspuns lămuritor al Mântuitorului să ne fie și nouă tuturor, leac împotriva  atacurilor demonice de astăzi și din totdeauna .
Astăzi mai mult ca oricând avem de ales : ori pe  Hristos Dumnezeu, ori pe  demonul. Nu există cale de mijloc.
Eu vă spun că destinul nostru este să fim hristoși. Clipa pe care o petrecem acum este definitorie. Să fi scăpat oare lumea din mână  lui Dumnezeu ? Sau  mai bine zis , aceasta să îi fi întors spatele ? Aceasta fiind noi ! Adică eu ! De fapt și tu !
Da ! Noi și nouă ne va spune Mântuitorul același lucru : ” neam necredincios și desfranat, până când vă voi suferi pe voi ? “
Să nu fie, ci noi să realegem unica soluție mîntuitoare dată chiar de către  Hristos : ” Eu sunt Calea , Adevarul și Viața ! “
Eu am ales pe Iisus Hristos !
El vreu să fie Prietenul vieții mele !
Dar tu ce spui  ?
Părintele Onu Constantin

Lasă un răspuns