Oastea Domnului

Să faci totul bine. Şi totul la timp.

“6. Viaţa ordonată este una dintre cele mai Dumnezeieşti virtuţi:
Aceasta înseamnă să faci totul bine. Şi totul la timp,
– adică să nu întârzii nicodată şi de la nimic. Nici de la rugăciune, nici de la meditaţie, nici de la biserică, nici de la adunare, nici de la post, de nicăieri!
Ci să-ţi plăteşti orice datorie şi la timpul ei, faţă de oricine. Şi întotalitatea ei.

7. A-ţi face datoria faţă de toţi, înseamnă şi aceasta: să dai orice ajutor, orice sfat, orice exemplu, când trebuie, cui trebuie şi cât trebuie.
– Să te sileşti totdeauna spre o tot mai mare sfinţire lăuntrică, atât pentru ochii oamenilor, cât şi pentru ai lui Dumnezeu.

8. Dă-ţi toate silinţele ca să sui spre o tot mai demnă, mai cinstită şi mai folositoare viaţă în afară, printre cei între care eşti.
– Să fii măsurat în vorbire, chibzuit în fapte, mărginit în dorinţe;
– Să fii atent cu oricine, încrezător în prea puţini şi cuviincios cu toţi.

9. Să fii mulţumitor pentru orice, îndatoritor faţă de oricine şi punctual oriunde.
Să fii serios în mulţumire, iubitor în familie, smerit între fraţi şi sfânt în singurătate.

10. Să iubeşti înfrânarea oricând, bunătatea oriunde şi dreptatea oricui.
Să umbli evlavios cu orice om, să stai numai cât eşti folositor în orice loc
şi să cauţi a fi ca Hristos în tot timpul şi în tot locul.

11. Atunci cine te va vedea pe tine, se va gândi totdeauna la Hristos.
Şi va fi îndemnat să te urmeze către El.
Atunci viaţa ta adevărată se va revărsa mereu cu binecuvântare spre tine, cu bucurie spre alţii şi cu slavă spre Dumnezeu.

12. Cine trăieşte în felul acesta, va umbla mereu în prezenţa lui Dumnezeu, în lumina lui Hristos şi în roadele Duhului Sfânt.
Va avea în mintea lui sănătoasă inteligenţa înţelepciunii cereşti.
Va avea rugăciunea todeauna fierbinte şi cuvânt întodeauna ziditor.”

Traian Dorz
din Cugetări nemuritoare, – „Lupta cea bună”

Lasă un răspuns