Centenar Oastea Domnului

Să învăţăm ceva din taina aceasta jertfelnică a Părintelui Iosif

„Păstorul Hristos este Cel Care a luat pe umerii Săi păcatul nostru, al tuturor, Care ne-a purtat pe umerii Săi şi ne mai poartă încă. Până la capăt ne poartă păcatele noastre. Acesta este Bunul Păstor. Acesta este Hristos. Dar în cuvintele acestea – Îşi pune sufletul pentru oile Sale, pentru oiţele Sale –, îl putem asemăna şi pe cel care L-a urmat pe Hristos, care a căutat să se identifice cu Hristos, pe Părintele Iosif, pentru că Părintele Iosif Trifa şi-a pus sufletul pentru noi, pentru oiţele sale, în iubirea sa jertfelnică. Poate ne este greu să înţelegem că aceasta este jertfa la care suntem chemaţi, să ne identificăm cu Mântuitorul nostru. Părintele Iosif a făcut lucrul acesta, dar, suntem noi oare pregătiţi să înţelegem şi să învăţăm ceva din taina aceasta jertfelnică a Părintelui Iosif, care doreşte să ne-o transmită şi nouă, acum, la Centenar, acum, la 85 de ani de la plecarea sa?

Taina aceasta a jertfelniciei suntem noi gata să ne-o asumăm, această jertfă, această jertfelnicie pentru semenul nostru, pentru cel de lângă noi, pentru cel pe care nu-l cunoaştem? Pentru că Părintele Iosif aşa a făcut. Pentru cei pe care nu i-a cunoscut s-a jertfit. Suntem noi gata să asumăm păcatul fratelui nostru, în aşa fel încât să devenim una cu fratele nostru, pe care să-l luăm şi să-l purtăm şi noi pe umerii noştri? Pentru că aceasta a făcut Părintele Iosif, pentru că aceasta ne-a învăţat Părintele Iosif: să luăm pe umerii noştri, în rugăciunea noastră, pe aproapele nostru. Părintele Iosif s-a dovedit a fi un adevărat păstor şi purtător de grijă faţă de suflete, până în ultimele clipe ale vieţii sale; şi chiar şi în ultimele clipe, Părintele nu se gândea la el, ci se gândea tot la noi, se gândea tot la frăţiile voastre.

Am să citez cuvintele sale din cartea Zile şi adevăruri istorice (p. 79): Dragă Dorz…, după mine va veni rândul vostru. Mie, în curând, nu-mi vor mai putea face nimic, dar pe voi vă vor urmări şi vă vor prigoni fără cruţare. Dar voi să nu vă temeţi nici să nu vă lepădaţi de Domnul şi de Lucrarea Oastei Sale, căci de la început a fost rânduită la suferinţe şi la necazuri, precum a fost şi Domnul nostru Iisus Hristos în lumea aceasta. Să ştiţi că Domnul, care a fost cu mine, va fi şi cu voi… Dar, ca să fie aşa, trebuie să ne asumăm taina aceasta a jertfelniciei; trebuie să venim noi cu jertfa noastră, cu partea noastră, pe care suntem gata sau nu să ne-o asumăm fiecare dintre noi”

Pr. Florin Miholca (Bistriţa, BN)

spicuiri din cuvântul rostit la sărbătoarea Părintelui Iosif Trifa – cinstirea memoriei sale – 11-12 februarie 2023

intreg cuvantul poate fi ascultat aici: OasteaDomnuluiTV