Anunţuri

Să ne întâlnim cu Părintele Iosif la Sibiu!

Se împlinesc, anul acesta, 86 de ani de când Părintele Iosif – „soţ cu-altarul”, „stins frumos” şi „uns cu harul de rob şi-apostol lui Hristos” – a păşit biruitor în Împărăţia Luminii, în Împărăţia Dragostei Domnului nostru Iisus Hristos.

La acest popas aniversar, dorim să ne întâlnim la Sibiu, nu numai pentru a-l pomeni pe Omul lui Dumnezeu, ci şi pentru a-l ruga să se roage Mântuitorului Iisus Hristos pentru Lucrarea Oastei Sale şi pentru noi, ostaşii Săi.

Astfel, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Sale, Dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului, comemorarea din acest an a trecerii la Domnul a Părintelui Iosif Trifa, întemeietorul pământesc al Oastei Domnului, va avea loc în zilele de 10 şi 11 februarie.

Sâmbătă, 10 februarie, începând cu orele 9:00, se vor desfăşura, în Aula Casei Oastei, lucrările Sfatului Frăţesc Lărgit al Oastei Domnului.

De asemenea, tot sâmbătă, între orele 14:00 – 17:00, va avea loc, la Casa Oastei, Adunarea de Tineret, având ca temă principală:  «Mai lângă Domnul meu »

În continuare, la orele 17:30, din curtea Casei Oastei, strada Ch. Darwin, nr. 11, se va pleca, în coloană de marş ostăşesc, către Catedrala Mitropolitană, pentru a participa la slujba Vecerniei, ce va începe la orele 18:00, după care, tot în Catedrală, în continuare se va desfăşura Adunarea Oastei Domnului.

A doua zi, duminică, 11 februarie, la orele 6:30, coloana ostăşească va porni de la Casa Centrală a Oastei către Cimitirul Central «Dumbrava», unde se vor săvârşi Sfânta Liturghie şi Parastasul, în memoria Părintelui Iosif, şi Adunarea Oastei de comemorare şi cinstire a marelui nostru Înaintaş, până în jurul orelor 13:30.

Nădăjduim că Părintele nostru Iosif se roagă permanent lui Dumnezeu pentru ca Lucrarea Sa de pe pământ să se afle, şi de data aceasta, sub ploaia de binecuvântări a Duhului Sfânt, astfel încât să ne regăsim fiecare locul şi rostul mântuirii noastre întru ea.

Slăvit să fie Domnul!

Sfatul Frăţesc Operativ al Oastei Domnului

*   *   *

«Mai lângă Domnul meu » – tema principală a Adunării de Tineret, din februarie de la Sibiu

După cum deja se organizează an de an și anul acesta se va ține în Aula Casei Oastei din Sibiu, Adunarea de Tineret, intrată deja în tradiția marilor adunări ce se desfășoară la Sibiu. Pentru a vă introduce în atmosfera acestei sărbători,  vă propunem în după-amiaza zilei de sâmbătă 10 februarie, începând cu ora 14:00, o  Adunare de Tineret având ca temă principală:  «Mai lângă Domnul meu »

Bibliografie:

«Mai lângă Domnul meu » – autor: Părintele Iosif Trifa, Editura Oastea Domnului, Sibiu.

Cartea aceasta iese ca o chemare a sufletelor să se apropie de Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Cartea aceasta vrea să arate oamenilor ce dar şi ce putere sufletească primesc cei ce se apropie de Domnul.

Poporul nostru nu cunoaşte îndeajuns pe Iisus Mântuitorul. Nu cunoaşte darul şi puterea ce o revarsă Domnul Iisus asupra celor ce se apropie de El cu credinţă tare.

Viaţa cea creştinească îşi are şi ea o măsură a ei, un „metru“ al ei. Măsura e aceasta: „Cât de aproape eşti tu de Iisus Mântuitorul?“ De la „distanţa“ aceasta atârnă puterea vieţii noastre creştineşti, pentru că izvorul puterii noastre de creştini este Iisus Mântuitorul şi Jertfa Lui cea Sfântă.

Poporul nostru e prea departe de acest izvor, de aceea viaţa noastră e aşa de săracă în fapte de putere creştinească. Păcătoşii trebuie aduşi la Mântuitorul, trebuie apropiaţi de Mântuitorul, pentru că numai atunci capătă dar şi putere să iasă din răutăţi.

Cartea aceasta iese şi ca recunoştinţa unui suflet pe care Domnul l-a atras la El din căile pierzării. Ea pleacă în lume să spună ce odihnă, ce pace, ce bucurie, ce fericire dulce şi scumpă dă Domnul celor ce se apropie de El şi trăiesc o viaţă cu El.

Cartea aceasta iese de sub tipar a patra oară; un semn bun că a pătruns în suflete. Domnul să binecuvânteze cu dar şi binecuvântare de sus pe cei ce o vor citi şi o vor răspândi, ajutând cu ea sufletele să se apropie de Scumpul nostru Mântuitor.

Sibiu, la 1 iulie 1937

Preot IOSIF TRIFA

*   *   *

Cartea are doar 118 pagini, o puteți citi în mare parte și aici:

„Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi Eu vă voi odihni pe voi“…

Suferinţa m-a adus la Domnul

„Şi s-a rezemat Ioan pe pieptul lui Iisus…“

Mai lângă Domnul meu, mai lângă El

„Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă; nu precum dă lumea vă dau Eu“

„Rămâneţi în Mine şi Eu în voi… căci fără Mine nu puteţi face nimic“

„Iată, stau la uşă şi bat…“

„Aici locuiește Iisus Hristos?”

„Eu sunt Păstorul cel bun“…

„Eu sunt lumina lumii“

„Iisus i-a zis: «Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa»“

„Eu sunt Pâinea vieţii”

Fericiţi veţi fi“… când

Trei Marii au îngenuncheat la picioarele Domnului şi toate trei şi-au auzit vorbe de mustrare

Eşti păcătos? Domnul te iartă! Vino la El!

Ţi-a plăcut această carte?