Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home «Să ne smulgem din câmpul şi din valea frământărilor vieţii de toate zilele…»

«Să ne smulgem din câmpul şi din valea frământărilor vieţii de toate zilele…»

«Să ne smulgem din câmpul şi din valea frământărilor vieţii de toate zilele…»

”Sf. Vasile cel Mare are un comentariu minunat la Psalmul 14, care arată că omul este într-o călătorie şi dacă se consideră a fi în această călătorie, el are această posibilitate să se întâlnească cu Dumnezeu pe Muntele cel sfânt. Iată ce spune Sf. Vasile cel Mare în legătură cu adevărul acesta, adică cu pregătirea pe care trebuie s-o facem noi încă de pe pământul acesta pentru a ne sălăşlui în Muntele cel sfânt al Domnului: «Un bărbat sfânt se socoteşte
trecător în viaţa aceasta, el se pregăteşte pentru o altă viaţă.» Aşa îşi începe Sf. Vasile cel Mare comentariul la Psalmul 14, că omul, dacă vrea să ajungă în Locaşul cel sfânt al lui Dumnezeu, trebuie să înceapă de aici această pregătire, gândindu-se că este străin şi călător pe acest pământ şi se pregăteşte pentru o altă viaţă. Şi, în continuare, zice Sf. Vasile: «Se socoteşte
ca Locaş al lui Dumnezeu trupul dat de El ca locuinţă sufletului.» Iată că Locaş al lui Dumnezeu este trupul pe care El ni l-a dat ca locuinţă. Şi atunci pregătirea aceasta trebuie să înceapă nu numai cu pregătirea sufletului, ci şi cu pregătirea trupului. Şi trupul trebuie pus la cazne, adică la efortul acesta de a se face locaş sfânt al lui Dumnezeu. (…)

Între sfinţii noştri Părinţi noi îl socotim şi pe Părinte Iosif Trifa. Părintele Iosif ne-a arătat cu cuvinte simple, dar profunde, adânci, care este scopul vieţii noastre. Şi el ne arată că pe pământ noi suntem străini şi călători, că noi trebuie să avem această mentalitate. Şi atunci vom avea şi nădejdea că vom locui în pământul celor vii, cum se spune în Psalmul 114. Şi Părintele Iosif, într-un cuvânt al său chiar de Schimbarea la Faţă, ne spune: «Pentru a gusta şi a ne împărtăşi de fericire în apropierea Domnului, să ne smulgem din câmpul şi din valea frământărilor vieţii de toate zilele…»”.

fratele Aurel Matei (Sibiu)

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *