Sfinţi Părinţi

Să nu ne trădăm mântuirea

Sf. Simeon Noul Teolog
– Cateheze

Fraţilor şi părinţilor, tot cel ce vrea să-L găsească pe Dumnezeu, să se tăgăduiască pe sine însuşi [Mt 7, 23], să nu-şi cruţe sufletul, ci duşmănie să pună [Fc 3, 15] între el şi toţi cei ce umblă după trup [Rm 8, 4; 2 Co 10, 2]. Nici unul dintre aceştia să nu se lase întors înapoi prin cuvinte chipurile mângâietoare şi să nu şadă împreună cu ei în scaun [Ps 1, 1], nici să nu se întovărăşească în tovărăşii rele [/ Co 15, 33], prin care sufletul este otrăvit şi silit să petreacă în gândurile şi simţămintele rele de mai dinainte. Teme-te, omule, de înşelăciunea însoţită de un cârlig, ascultă-mă şi depărtează-te de ei. Nu coborî din nou sufletul tău la iad [Ps 29, 4]. Opreşte cugetul tău şi nu îngădui să fie dus în rătăcire auzind cele deşarte. Să nu te întorci înapoi [Fc 19, 17], nici să nu zăboveşti sau să te laşi împovărat de trândăvie, să nu dai somn ochilor tăi [Ps 131, 4], nici să nu îndulceşti gâtlejul tău [Pr 24, 13] cu plăcerea vreunei mâncări, până când vei vedea lucrul prin care şi pentru care ai fost chemat şi spre care grăbeşti să ajungi potrivit scopului tău [Flp 3, 14]. Să nu primeşti gândul care îţi sugerează: „Ce-ţi trebuie atâta osteneală şi viaţă nenorocită fără vreme? Iată, ai împlinit deja un an, doi, trei şi n-ai cunoscut nici un folos”. Nu, fratele meu, să nu cazi în cursa aceasta [Sir 9, 3], nici să-ţi vinzi mântuirea ta, ci să depui o râvnă şi bărbăţie încă şi mai încordată spre lucrarea virtuţilor, nearătându-te necredincios faţă de cuvintele şi învăţăturile părinţilor tăi după Dumnezeu. Pune-ţi, aşadar, în sufletul tău hotărârea de a muri mai înainte de a de te fi depărtat de această căutare purtătoare de viaţă; căci dacă ai fi făcut de la început acest lucru, nu te-ar fi trecut cu vederea bunul Dumnezeu, ci ţi-ar fi dat în chip limpede desfătarea de cele dorite.

Lasă un răspuns