Meditaţii

Să ținem așa cum ținem la propria noastră viață la LIBERTATEA ȘI DEMNITATEA la care ne-a ridicat Hristos!

PS Macarie, cuvânt în Duminica a 5-a a Postului Mare – 18 aprilie 2021, în Biserica „Sfinții Năsăudeni” din orașul Sölvesborg, Suedia
(fragment)
“[…]

I-am pomenit acum, la Dumnezeiasca Liturghie pe toți cei care mi-au cerut să-i pomenesc. Și nu sunt puțini. I-am pomenit pe cei care sunt în neputința sufletului și a trupului, care sunt pe patul suferinței, la casa lor sau în spitale. I-am pomenit pe toți cei care se roagă cu osârdie să dea naștere la prunci. Mă doare atât de mult când la spovedanie în țară întâlnesc atâtea mame care au făcut păcatul avortului, și sunt tineri părinți care cu lacrimi se roagă de ani de zile să le dăruiască Dumnezeu prunci!… Și le spun acestor mame: „De ce nu l-ați născut, și să-l oferiți atâtor familii de tineri care-și doresc copii și nu au?”. Însă Dumnezeu Se milostivește spre fiecare în parte. Și se face voia Lui. Fiindcă, preaiubiții mei, aceasta trebuie să căutăm, să se facă voia Domnului în toate.

nu stiti ce cereti… intre voi nu trebuie sa fie asa!În Evanghelia după Marcu care s-a citit astăzi la dumnezeiasca Liturghie, după ce frații Ioan și Iacob, fiii lui Zevedeu, i-au cerut Domnului să-i pună de-a dreapta și de-a stânga tronului slavei sale și Mântuitorul i-a întrebat dacă pot să bea paharul pe care urma să-l bea El și să se boteze cu botezul cu care urma să se boteze Domnul, Domnul vorbea de paharul suferinței și de botezul sângelui, de Golgota suferinței și răstignirii. Și ei au spus: „Da, putem!” Și Domnul a încuviințat. Așa este, pentru că toți apostolii au băut paharul suferinței și au primit botezul sângelui. Toți apostolii [cu excepția lui Ioan, ucenicul iubit și Evanghelistul – n.n.] și-au vărsat sângele, jertfindu-se ca niște miei pentru Dumnezeiescul Miel. Însă totodată Domnul, după ce ceilalți zece s-au mâhnit de acest favor pe care l-au cerut cei doi Apostoli Mântuitorului Iisus Hristos, chemându-I Iisus la Sine, le-a zis:

„Știți că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie așa, ci care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru. Și care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă, căci și Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească și să-și dea sufletul răscumpărare pentru mulți.”

Iată că Mântuitorul spune „cei ce se socotesc cârmuitorii neamurilor”. Adică cei care în nebunia lor, după voia lor și după puterea lor consideră că sunt cârmuitorii tuturor, că sunt stăpânii tuturor. Adică ei se socotesc, dar nu sunt. Pentru că unul este stăpânitorul, unul este Domnul. Unul este Dumnezeul nostru. Iar noi toți ceilalți suntem cetățeni ai raiului. A fi creștin însemnă a fi slujitorul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iar un slujitor al Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu caută să i se slujească, ci ca să slujească. Nu caută să dea ordine, ci caută să asculte. Nu caută să ia, ci să dăruiască. Pentru că noi, creștinii, Îl propovăduim pe Dumnezeul nostru care este adevăratul stăpânitor al acestei lumi.

Sunt mulți lideri religioși care se abat de la cuvintele Evangheliei. Nici măcar nu le mai propovăduiesc. Și îi cheamă pe toți la o nouă ordine a lumii, resetată prin ea însăși. Or, aceasta este o mare înșelare, deoarece noi trebuie să ținem așa cum ținem la propria noastră viață la demnitatea și libertatea la care ne-a ridicat Mântuitorul Iisus Hristos. Noi nu trebuie să căutăm să stăpânim prin putere, îngrozindu-i și ademenindu-i pe ceilalți, ci noi trebuie să fim slujitorii tuturor.

Mântuitorul Iisus Hristos, Împăratul Slavei, nu a venit ca să stăpânească peste ceilalți, ci a venit ca să slujească, ca să tămăduiască, ca să aline, ca să restaureze și să îi înalțe pe toți alături de El, de-a dreapta Tatălui ceresc. Acesta este Dumnezeul nostru! Acesta este Mântuitorul nostru, iubite frate și iubită soră!

[…]”

sursa: https://www.cuvantul-ortodox.ro