Traian Dorz

Să vă sfinţească

I Tesaloniceni 5, 23

Iată, aceasta este taina trăirii în locurile cereşti în Hristos: atingerea stării de sfinţire a întregii noastre fiinţe. A întregii noastre fiinţe, atât a celei văzute, cât şi a celei lăuntrice, dar mai ales a celei ascunse. Când Hristos locuieşte din belşug în noi, atunci prezenţa Lui sfinţeşte întreagă fiinţa noastră, atât conştientul, cât şi subconştientul şi inconştientul nostru. Fiinţa noastră este ca o stâncă înfiptă adânc în apă. O parte este afară, o parte în apă, iar o parte şi mai în adânc, în pământul de sub apă. Partea din afară este ceea ce se vede de departe. Partea din apă este cea ce se vede mai greu. Partea din adâncimi este ceea ce nu se poate vedea. Fiecare avem aceste trei părţi: trupul, sufletul şi duhul nostru – trei părţi ale aceleiaşi fiinţe (I Tes. 5, 23). Când suntem în Hristos, adică în starea cerească, în butucul vieţii, în marea luminii sfinţitoare, toate aceste trei părţi ale fiinţei noastre sunt pătrunse de harul dumnezeiesc. Căci nu poţi fi cu o parte într-un loc, iar cu celelalte într-altul. Nimeni care în cele văzute trăieşte în păcat nu poate să aibă nici în cele nevăzute decât păcat. La fel, cine în cele ascunse Îl are pe Hristos, acesta nu se poate să nu se arate luminos şi în cele din afară. Dar când conştientul, adică trupul, partea văzută a cuiva, vine şi rămâne în Hristos, vieţuind în sfinţirea gândurilor şi a faptelor sale, sfinţirea puterii lui Hristos îi cuprinde şi partea de sub ape, adică viaţa lui sufletească, subconştientul său. Iar când aceste două părţi se pătrund statornic de sfinţire, puterea acestei sfinţiri cuprinde şi cea mai adâncă parte a fiinţei sale, inconştientul. Astfel omul ajunge ca nici în cea mai adâncă parte a fiinţei sale Satana să nu mai aibă nimic. Un astfel de om îşi are curate şi sfinte în întregime şi visele şi reflexele sale care izvorăsc din inconştient. Această stare este sfinţirea adevărată şi întreagă a cuiva.

Slavă veşnică Ţie, Dumnezeule de trei ori Sfânt, Care stăpâneşti toate cerurile, fiindcă ai ajuns singurul Desăvârşit Sfânt în toate lucrările Tale! Slavă Ţie pentru toate acele strălucite fiinţe pământeşti care, după pilda Ta şi prin puterea Sângelui Crucii Tale, dându-şi toate silinţele, au ajuns să poată trăi aceste întreite stări sfinţitoare încă din lumea aceasta! Ajută-ne şi pe noi să dorim şi să ajungem la trăirea aceasta. Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

1 Comment

  • mia 5 iunie 2013

    Multumesc Domnului pentru acest mesaj ,este o frămîntare , odorintă a sufletului meu să ajung la ceastă stare dătrăire si comunicare cu Tatăl ,
    Pentru mine sunt foarte ziditoare aceste articole ,vă multumesc Domnul
    să vă răsplătească si Slava Si Gloria Vesnică să fie alui Dumnezeu Amin

Lasă un răspuns