Oastea Domnului

Sã vezi fața învãțãtorului tãu

„Căci voiesc ca voi să ştiţi cât de mare luptă am pentru voi şi pentru cei din Laodiceea şi pentru toţi câţi n-au văzut faţa mea în trup” (Col 2, 1).

A tât de multe scrisori trimisese Sfântul Apostol Pavel la fraţi, iar unii încă nu îi văzuseră faţa. Nu erau mijloacele de astăzi. Acum, te poate vedea oricine şi te poate auzi oricine. Durere însă, vedem în faţă numai oamenii trupeşti, de lut, oamenii de fân, de trestie, oamenii „uşori”, iar oamenii mari, de aur, aceştia rămân ascunşi, în tăcere şi smerenie.

Ce dorinţă arzătoare avea şi Sfântul Apostol Pavel şi iubiţii săi fraţi coloseni să se întâlnească unii cu alţii în trup. Prezenţa Sfântului Apostol Pavel i-ar fi îmbărbătat mult pe ei. Ar fi auzit cu urechile lor pe învăţătorul lor şi l-ar fi văzut cu ochii lor pe marele Apostol al lui Hristos, pentru care se rugau Domnului să li-l aducă în mijlocul lor.

O, cât timp mai sunt printre noi fraţii noştri îndrumători şi cât timp le mai vedem chipurile dragi, fraţii mei şi surorile mele, să mulţumim din toată inima Domnului nostru Iisus Hristos. Căci nu mereu vom avea parte de această binecuvântare. Şi, nu peste mult timp, ne vom hrăni numai cu amintirile despre ei. Ce mare lucru este să preţuieşti fiecare clipă ca pe un dar de la Dumnezeu!

Când scriu aceste rânduri, mă gândesc la binecuvântarea pe care au avut-o părinţii noştri şi părinţii părinţilor noştri de a-i vedea pe înaintaşi, de a-l vedea pe Părintele Iosif, pe fratele Marini, pe fratele Traian. Astăzi, cu toţii ne aducem aminte de ei privind câte o fotografie în care este întipărit chipul lor. Şi atât de mult ne mângâie lucrul acesta… Iar mâine, numai singur Domnul ştie cu fotografia cărui frate sau cărei surori ne vom mai mângâia durerea că nu mai este printre noi.

Ce adâncă mulţumire se cuvine să-I aducem Pruncului Sfânt că S-a coborât din cerul slavei Sale, ca să ne înalţe din moarte pe noi şi să ne ducă Acolo Sus, unde ne vom întâlni cu toţi înaintaşii noştri. Şi vom vedea chipul fiecăruia.

Slavă veşnică Ţie, Mântuitorul nostru Iisus! Amin!

Gabriel ARGHIRE