Meditaţii

Sămânţa celor neprihăniţi

Ce minunate sunt făgăduinţele lui Dumnezeu pentru cei neprihăniţi! Până şi sămânţa lor, urmaşii lor, sunt binecuvântaţi şi iubiţi.

Hristos, Domnul Neprihănirii, are veşnice binecuvântări pentru oricine umblă în neprihănirea cerută de El. Fericită este şi va fi veşnic sămânţa celor care au umblat şi vor umbla mereu în dragostea şi în ascultarea lui Hristos.

Dar vai de cei care cad din această stare! Ei ajung o sămânţă a păcatului.

Satana, care la început a fost o creatură superioară, o operă strălucită realizată prin Hristos, a devenit cândva, prin propria lui voinţă, un vrăjmaş al Creatorului şi Binefăcătorului său.

Momentul transformării lui Satana din înger în demon, din colaborator în vrăjmaş, din prieten în ucigaş este opera lui însuşi.

Bun a fost făcut de Dumnezeu. Rău s-a făcut el însuşi.

Prin crearea lui de către Dumnezeu, el era luminos, curat, frumos şi ascultător. Dar, în momentul transformării sale, el a devenit întunecat, necurat, urât şi nesupus, ajungând potrivnicul lui Dumnezeu prin voinţa sa însăşi.

Astfel în clipa transformării, Satana a pierdut chipul lui Dumnezeu şi paternitatea lui Dumnezeu. Devenindu-şi singur creatorul său. Şi creatorul răului a devenit un făcător de sămânţă rea, ca el.

Binele a fost creat de Dumnezeu. Răul s-a creat singur. Izvorul său este în el însuşi.

Apoi răul a devenit un creator, prin acelaşi proces de transformare prin care şi-a dat naşterea lui însuşi.

Tot ce este rău, fals, dubios, întunecat, negativ, dăunător, bolnav, otrăvitor şi ucigaş este opera lui Satana, fie oameni, fie lucrări, fie lucruri.

Păcatul este prima lui lucrare. Cu ajutorul acestuia a „creat“ duhuri, apoi suflete, apoi metode, apoi roade.

Mântuitorul nostru Iisus Hristos a spus odată unor astfel de creaturi care, prin ascultarea lor de diavolul, deveniseră vrăjmaşi ai lui Dumnezeu, acest cutremurător adevăr: Voi aveţi de tată pe diavolul… (Ioan 8, 44). Cei răi sunt sămânţa lui.

O, Dumnezeul nostru Sfânt, Te rugăm, izbăveşte-ne pe noi şi sămânţa noastră, urmaşii noştri, de orice neascultare şi de orice păcat, ca nu cumva vreo­dată Satana să poată avea o sămânţă a lui în noi sau între noi.

Şi Te rugăm, fă-ne nişte fii ai neprihănirii şi fă ca şi sămânţa noastră să fie binecuvântată cu răsplata neprihăniri Tale.

Amin.
Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns