Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Săracul neprihănit

Săracul neprihănit

Săracul neprihănit

În nedreptele orânduiri omeneşti, omul cel neprihănit este aproape totdeauna sărac.

Iar unde se află adunată avuţie, acolo aproape totdeauna s-a lucrat în chip nelegiuit.

De aceea cei săraci s-au bucurat de binecuvântarea lui Dumnezeu, pe când cei bogaţi au fost mereu osândiţi de El .

Inima omului bogat aproape totdeauna este îngâmfată şi necredincioasă, pe când inima omului sărac, neavând bogăţiile şi mândria lumii acesteia, umblă în smerenie faţă de Dumnezeu şi în respect faţă de semenii săi. De aceea spune Cuvântul: Mai mult preţuieşte săracul care umblă în neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate şi nebun.

Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu este necruţător. El este drept ca lumina şi tăietor ca sabia faţă de orice umblare nedreaptă.

Prin oricine ar vorbi, dacă vine de la Dumnezeu şi este cu adevărat, Cuvântul Sfânt nu cruţă nici chiar păcatul celui prin care se vesteşte el.

Prin aceasta se cunoaşte că cineva spune Cuvântul lui Dumnezeu, că el va spune cel mai mult tocmai cuvântul care osândeşte chiar păcatul în care trăieşte el însuşi.

De câte ori nu ne-a fost dat să auzim câte un vorbitor pe care îl ştiam că trăieşte în desfrânare, osândind tocmai el, în vorbirea lui, cu cea mai necruţătoare pornire, urâtul păcat al desfrânării în care trăia tocmai el!

Sau pe un lacom osândind cu putere lăcomia.

Sau pe omul certăreţ, răzbunător, vânzător sau dezordonat, predicând cel mai puternic parcă tocmai cuvântul care osândea cel mai aspru chiar păcatele în care trăia el însuşi.

Te întrebi: de ce oare se întâmplă acest lucru?

Este aşa de la Dumnezeu, Care ştie viaţa celui ce şi-a făcut o meserie din a predica Evanghelia Lui. El îi trimite înainte acestuia tocmai cuvântul potrivit stării lui, ca să se trezească şi să se îndrepte.

Doamne şi Dumnezeul Sfinţeniei, fii binecuvântat pentru dreptatea şi sfinţenia Ta cu care îl judeci şi-l răsplăteşti pe fiecare om, după inima şi după faptele sale!

Binecuvântează-i pe săracii Tăi smeriţi şi trezeşte-i pe cei bogaţi, spre a veni şi ei la Tine cu smerenie, pentru mântuire.

Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *